Nieuwsbrief 18 – 2017

DGB Groep trots op deze kanjers.


Niels en Anja bij ontvangst van hun cadeau.

Niels en Anja zijn al ruim 12 ½ jaar in dienst bij Producert. Deze jubilea hebben we gevierd tijdens de vakantieborrel van de bedrijven van de DGB Groep. Beiden hebben een persoonlijk certificaat van Producert ontvangen in de vorm van een gedicht, met daarin een korte samenvatting van ieders bijzonderheden. Het zijn allebei harde werkers die voortdurend hun steentje bijdragen ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 17 – 2017

Nieuwe keurmerken bij IKB Nederland 

IKB Nederland timmert flink aan de weg met nieuwe keurmerken in alle sectoren. IKB Nederland ontwikkelt keurmerken op verzoek voor u als klant, voor onderdelen of concepten waarvoor u samen met uw ketenpartners kansen ziet in de markt. Het laatste jaar is er hard gewerkt aan keurmerken voor transportmiddelen, transporteurs, dierenartsen en houders van paarden. Met deze partijen wordt overleg gevoerd om tot een goed product te ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 15 – 2017

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens vanaf 1-7-2017

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft weer een aantal besluiten genomen aangaande het nieuwe Productievoorwaardenreglement IKB NV 9.1.4 per 1 juli 2017. Het vernieuwde reglement staat ook op de website. De meeste wijzigingen betreffen verduidelijkingen en/of relatief kleine aanpassingen. Zo is bv het onderdeel spleetbreedtes van de roostervloeren opgenomen in het reglement, voorheen was dit verwerkt in een bijlage. Maar ook het onderdeel  knaagdierenbestrijding aan de buitenkant van de stallen is aangepast zodat ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 14 – 2017

Ook in het signaleringsgebied een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan insturen

Tot op heden is het opstellen van een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan alleen verplicht voor bedrijven die met het gebruik van antibiotica in het actiegebied(rood) zitten. De TF ABRES-werkgroep heeft nu aan de IKB systemen gevraagd om varkensbedrijven die zich met één of meerdere diercategorieën gedurende drie opeenvolgende periodes in het signaleringsgebied(oranje) bevinden, eveneens een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan te laten opstellen. Het startpunt komt te liggen op 1-7-2017. Er wordt gerekend met 3 halfjaarlijkse periodes vanaf ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 13 – 2017

IKB Nederland gaat steeds voor de hoogste kwaliteit

                                                  

Zoals u ongetwijfeld weet hecht IKB Nederland grote waarde aan het niveau van het hoge kwaliteitssystemen van haar organisatie voor alle diersoorten. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat tijdens de inspecties voor een keurmerk de juiste informatie over uw bedrijf wordt vastgelegd in de hoogwaardige databanken. Naast de kwaliteit inspecties worden online IT inspecties ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 12 – 2017

IKB Nederland : even toegelicht waar we voor staan.

Soms is het goed om de organisatie en werkwijze van IKB Nederland toe te lichten. IKB Nederland is een organisatie die  werkt vanuit de optimalisatie van regelgeving, afnemers eisen, kosten en opbrengsten van de deelnemers. Dit doen we al jaren en we zijn blij  steeds meer deelnemers te hebben in alle mogelijke diersectoren en ketenpartijen. U bent al jaren klant bij ons en waarschijnlijk ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 11 – 2017

POV- miljoenen

Tot onze verbazing lazen we de afgelopen week dat de POV volgend jaar geld gaat vragen voor I&R. Was de POV niet de partij die riep dat IKB Nederland in de beginfase van de databanken te commercieel was? Eerst heeft de POV de miljoenen opgemaakt die nog resteerden vanuit het Productschap en die bestemd waren voor de boeren. Nu vraagt diezelfde POV weer enkele miljoenen uit de reserves van de NVV en de LTO. Reserves die konden worden opgebouwd ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 10-2017

Reinigen vleesvarkensafdelingen

Vorige keer hebben we aandacht besteed aan de netheid rond de stallen. Deze keer concentreren we ons op de netheid in de stal. De meeste varkenshouders reinigen en ontsmetten na het leegkomen van een afdeling de stallen, conform art. 9.14 van het reglement van IKB Nederland. Dit is een van de eerste artikelen sinds de oprichting van IKB Nederland. De laatste tijd merken we dat sommige varkenshouders hun vleesvarkensstallen c.q. -afdelingen na het leegkomen niet consequent reinigen. Dit is ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 9 – 2017

IKB Nederland Rund gecertificeerd

IKB Nederland Rund levert soms imposante plaatjes op van dieren die klaar zijn voor de slacht. De hieronder afgebeelde IKB Nederland gecertificeerde fokstier gaat veel kilo’s kwaliteitsvlees leveren. De afnemers zijn goed tevreden over IKB Nederland. Deelnemers tonen aan dat ze voldoen aan de regelgeving op het gebied van de 1-op-1 relatie overeenkomst met de dierenarts, de bedrijfsgezondheid- en bedrijfsbehandelplannen en de registratie van medicijnen in de aangewezen databank. Ook de IKB Nederland Rund Scharrel ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 8 – 2017

Politiek in de dierhouderij

IKB Nederland signaleert op dit moment in de dierhouderij veel praatgroepjes die over tal van onderwerpen een mening ventileren. Deze groepen zijn ontstaan na het opheffen van de productschappen. Ze opereren los van elkaar en lijken zich heel belangrijk te vinden. Ze hebben wel iets weg van politieke partijen. Men noemt zich een werkgroep of een taskforce met allerlei bestuurders die vergaderen en zich willen profileren. Het belang van de dierhouderij , transporteurs of dierenartsen wordt daar ...

Lees verder →
0
Pagina 4 van 13 «...23456...»