Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 2 – 2018

Elektrakeuring stallen in IKB Nederland

Twee keer per jaar neemt het College van Deskundigen nieuwe reglementen aan voor IKB Nederland. Dit doet het College aan de hand van actuele ontwikkelingen en na hierover uitvoerig intern, en eventueel met externe deskundigen, gesproken te hebben. Zo is dit jaar de elektrakeuring opgenomen in het Productievoorwaarden Reglement van IKB Nederland Varkens, een belangrijk onderdeel waar het College van Deskundigen vorig jaar een besluit over heeft genomen. De laatste jaren zijn er verschillende branden geweest op dierhouderijbedrijven. Een elektrakeuring neemt een deel van het risico op het ontstaan van een brand weg. Natuurlijk kun je brand daarmee nooit helemaal uitsluiten maar iedereen is het erover eens dat het maximale gedaan moet worden om een aanleiding tot brand te voorkomen.  En zoals een van de deelnemers onlangs aangaf tijdens een inspectie `We moeten allemaal alles in het werk stellen om een stalbrand te voorkomen. Ik vind het daarom ook belangrijk dat er op mijn bedrijf regelmatig een elektrakeuring wordt uitgevoerd.` 

Wie bepaalt welke gegevens van u naar andere partijen gaan?


Dat bent u gelukkig zelf. U zit dus zelf aan het stuur en u bepaalt zelf naar wie uw data en persoonsgegevens gaan. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de bescherming van uw persoonsgegevens geregeld. Onder deze AVG mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Dit mag alleen op basis van in de wet neergelegde grondslagen. Daarom is het goed om vooraf inzicht te hebben in het type persoonsgegevens dat van uw bedrijf verwerkt wordt. In de onderstaande link vindt u hierover meer informatie:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken.

Alle bedrijven in Nederland moeten vóór 25-5-2018 voldoen aan de (vereisten uit) de AVG. Daarbij maakt het niet uit welk bedrijf het is, zodra doorgifte van persoonsgegevens in het spel is moet een bedrijf hieraan voldoen. Zo moeten de antibiotica databanken altijd een toestemmingsverklaring hebben om de data van zowel veehouders als dierenartsen door te mogen leveren aan andere partijen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek.  Deze ontvangende partijen moeten daarbij ook weer een overeenkomst hebben met de databank waarin vaststaat wat ze met de data doen en wie inzage hebben. U zult denken een extra belasting maar juist u komt weer zelf aan het stuur en bepaalt zelf waar uw data blijven.  Hiervoor zijn ook nieuwe overeenkomsten met alle partijen nodig om uw toestemming formeel vast te leggen. Binnenkort komen we hier nader op terug.

De bedrijven in de DGBgroup, zoals Producert, IKB Nederland, Corilus Veterinary, Corilus Veterinary België, DGB Energie, Agri-solar en Degrosolutions hebben advies ingewonnen bij gespecialiseerde juristen. Deze komen met voorstellen over hoe veehouders en dierenartsen zelf kunnen bepalen naar welke partijen de gegevens van hun bedrijven en hun persoonsgegevens gaan. Zodoende kunnen we ervoor zorgen dat uw data en persoonsgegevens alleen worden doorgegeven als hiervoor een echte toestemming van uzelf aanwezig is. Deze toestemming kunt u ook ieder moment weer intrekken.

U zit dus zelf aan het stuur en u bepaalt zelf wie uw gegevens krijgt.


Bedrijfsbeëindiging vergt altijd veel van u als ondernemer. Er moet erg veel geregeld worden. Stopt u dit jaar met het houden van varkens dan is het in het kader van uw wettelijke verplichtingen belangrijk dat uw data tot de aflevering van het laatste varken in de databanken van IKB Nederland staan. Praktisch betekent dit dat u alle functionaliteiten van uw certificering en databeheer van IKB Nederland tot het laatste varken actief moet hebben.

0