Beste belanghebbende,

Producert en haar medewerkers vinden het belangrijk om de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gevolgde werkwijze.

Indien u een klacht of bezwaar wilt indienen vragen wij u gebruik te maken van hieronder aanwezige formulier. U klacht of bezwaar zal dan volgens de geldende procedure worden opgevolgd.

Indien u het niet eens bent met de uitkomst van uw klacht of bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen. U kunt bij Producert het reglement voor Commissie van Beroep opvragen. Hierin staat onder andere vermeld op welke manier u een beroep kunt indienen.