Over Producert BV

logo_PROduCERT_klein

Producert BV is een certificerende instelling, die zich richt op het inspecteren en certificeren van bedrijven in de agrarische- en voedsel producerende sector. Dit alles doen wij met een team van deskundige mensen, die dagelijks op pad zijn om inspecties uit te voeren of monsters te nemen op de verschillende bedrijven.

Naar onze mening behoort een certificerende instelling als de onze, geheel onpartijdig en objectief inspecties uit te voeren en certificatiebeslissingen te nemen. Wij hechten dan ook veel waarde aan onze onpartijdige structuur en hebben dit door de hele organisatie heen geborgd. Dit blijkt onder andere uit onze NEN-EN-ISO/IEC 17065 Accreditatie (registratienummer C498 voor activiteit certificering) voor certificerende instellingen voor IKB Nederland Varkens, Qualität und Sicherheit (QS), Exportwaardige laad- en losplaats voor varkens (ELL), Gecertificeerde Dierenarts Nederland, IKB Nederland Varkens. Daarnaast hebben wij ook een NEN-EN-ISO/IEC 17020 Accreditatie voor inspecterende instellingen (registratienummer I086, type A voor activiteit inspectie) voor IKB Nederland Varkens, Verordening Varkensleveringen (VVL), Qualität und Sicherheit (QS) en Exportwaardige laad- en losplaats voor varkens (ELL), Gecertificeerd Transportmiddel Nederland en Gecertificeerde Dierenarts Nederland

Verder vinden wij het belangrijk om samen met onze opdrachtgever praktisch invulling te geven aan het inspecteren en certificeren van hun product, zodat een certificaat van Producert ook echt meerwaarde biedt aan afnemers van het product. Niet voor niets is onze slogan ook:

Producert: Professionals in inspectie en certificering!