Ontwikkeling van een keurmerk

Wilt u ook u eigen keurmerk ontwikkelen? Laat u dan bijstaan door Producert. Producert heeft in de loop van de jaren veel kennis en expertise opgedaan met het ontwikkelen, begeleiden en in de markt zetten van keurmerken. Deze kennis en expertise delen wij graag met partijen die een idee hebben voor een nieuw keurmerk. Voor ons maakt het niet uit of dit nu om grootschalige projecten gaat of projecten met een beperkt aantal deelnemers. In alle gevallen kunnen wij toegevoegde waarde bieden.

Enkele vraagstukken waar wij mee kunnen helpen:

 

Ik heb een idee voor een eigen keurmerk en nu?

We helpen u met het maken van een plan van aanpak hoe u het idee kan vertalen naar een keurmerk.

Ik heb een reglement gemaakt met eisen, willen jullie deze beoordelen?

Een voorbeeld van een beoordeling die we uitvoeren is of de eisen controleerbaar zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld of een eis objectief meetbaar is. De eis “het product moet er mooi uitzien” zal heel subjectief zijn en door verschillende inspecteurs anders beoordeeld worden. De eis “het product moet 10x5x5cm groot zijn” is natuurlijk veel makkelijker meetbaar, maar in dit geval zou je na moeten denken over toegestane toleranties. Met het opstellen van eisen is het al belangrijk om hier rekening mee te houden.


 

Kunnen jullie ook de inspectie en certificering voor rekening nemen?

Graag zelfs. Wij zetten de juiste deskundige mensen in om uitvoer te geven aan de inspectie en de certificatiebeoordeling. Gezamenlijk kunnen we bepalen welke verklaring erop het certificaat komt. Bijvoorbeeld garantie dat het product duurzaam is geproduceerd of dat het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Hiermee heeft het product toegevoegde waarde voor de afnemers.

Bovenstaande zijn slechts enkele zaken die wij voor onze rekening kunnen nemen. Leeft er een vraag op het gebied van inspectie of certificering, neem dan gerust contact op. Wie bieden een passende oplossing.