Inspectie en Certificering

Hieronder vindt u de huidige activiteiten die Producert momenteel certificeert en/of inspecteert.

Selecteer een afbeelding om naar de desbetreffende regeling te gaan.

 

 

IKB Nederland Varkens

Het Integrale Keten Beheersing-systeem ván, vóór en door varkenshouders.

IKB Nederland Runderen

Het keurmerk IKB Nederland Runderen is voor rundveehouders die het “product” rund willen certificeren.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Het keurmerk Maatlat Duurzame Veehouderij is voor veehouders die hun nieuwe of te verbouwen stal willen certificeren.


Producert gecertificeerd scharrelvlees

Het keurmerk Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is voor veehouders, slachterijen, vlees ver- en bewerkers en verkooppunten die het product “scharrelvlees” willen laten certificeren.

Beter Leven Kenmerk

Het Keurmerk Beter Leven Kenmerk is voor varken-, rund-, pluimvee- en konijnenhouders, die het product “vlees” of “eieren” willen certificeren.

Monstername water

Monstername van water is voor veehouders, laboratoria en andere marktpartijen, die watermonsters op hun bedrijf of bij hun klanten willen laten nemen om te laten onderzoeken en dit door erkende monsternemers willen laten uitvoeren.


Monstername PM+

Monstername van PM+  is voor varkenshouders, die monsters bij hun varkens willen nemen om te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de ziekte Atrofische Rhinitis, beter bekend als snuffelziekte.

Milieukeur Varkens

Het keurmerk  Milieukeur Varkens is voor varkenshouders die het product  “varken” willen laten certificeren op basis van de duurzaamheidseisen van het Milieukeur schema.

Porc D’Or

De varkens worden op duurzame wijze grootgebracht. Dit betekent in de praktijk dat er sprake is van een gesloten keten: de varkens zijn geboren en grootgebracht op hetzelfde bedrijf of bij een buurbedrijf.


Varken van Morgen

Producert verzorgt voor geïnteresseerden de inspectie en certificering van het Varken van Morgen. Na aanmelding door uw ketenregisseur kunnen wij de certificering uitvoeren.