Inspectie en Certificering

Hieronder vindt u de huidige activiteiten die Producert momenteel certificeert en/of inspecteert.

Selecteer een afbeelding om naar de desbetreffende regeling te gaan.

IKB Nederland Varkens

Het Integrale Keten Beheersing-systeem ván, vóór en door varkenshouders.

IKB Nederland Runderen

Het keurmerk IKB Nederland Runderen is voor rundveehouders die het “product” rund willen certificeren.

Producert gecertificeerd scharrelvlees

Het keurmerk Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is voor veehouders, slachterijen, vlees ver- en bewerkers en verkooppunten die het product “scharrelvlees” willen laten certificeren.


Beter Leven Kenmerk

Het Keurmerk Beter Leven Kenmerk is voor varken-, rund-, pluimvee- en konijnenhouders, die het product “vlees” of “eieren” willen certificeren.

Monstername water

Monstername van water is voor veehouders, laboratoria en andere marktpartijen, die watermonsters op hun bedrijf of bij hun klanten willen laten nemen om te laten onderzoeken en dit door erkende monsternemers willen laten uitvoeren.

Monstername PM+

Monstername van PM+  is voor varkenshouders, die monsters bij hun varkens willen nemen om te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de ziekte Atrofische Rhinitis, beter bekend als snuffelziekte.


Varken van Morgen

Producert verzorgt voor geïnteresseerden de inspectie en certificering van het Varken van Morgen. Na aanmelding door uw ketenregisseur kunnen wij de certificering uitvoeren.

Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren

Het Keurmerk is voor elke organisatie die tijdelijke opvang van dieren verzorgt.

Producert nieuwsbrief 8 – 2022

Vakantieperiode
In verband met een beperkte bezetting in de vakantieperiode zal er een aanpassing plaatsvinden in de bereikbaarheid van IKB Nederland. Wij zijn bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur. Mocht u in deze periode vragen hebben, zorg er dan voor dat u deze tussen 8.00 en 12.00 uur stelt via telefoon of per e-mail voor 11.00 uur.

E-mails ontvangen na 11:00 uur zullen mogelijk de volgende dag behandeld worden.

Tijdig oplossen sancties
Heeft u een sanctie opgelegd gekregen tijdens een inspectie? Dan ontvangt u van Producert een brief waarin wordt aangegeven wat deze sanctie is, en hoe u deze moet oplossen. Bij keurmerken zoals het Beter Leven keurmerk wordt ook de ketenregisseur op de hoogte gebracht. Een ketenregisseur kan u helpen en adviseren hoe u in uw situatie de sanctie kunt oplossen, maar kan nooit bepalen of de oplossing juist is. Uiteindelijk bent u als deelnemer verantwoordelijk voor de juiste oplossing. De beoordeling of de oplossing voldoet wordt altijd gedaan door een inspecteur en de certificatieafdeling van Producert.

Wat is de taak van IKB Nederland
IKB Nederland ontwikkeld en beheert keurmerken voor u als varkenshouder, rundveehouder, paardenhouder, dierentransporteur en dierenarts. Door specifieke kennis in deze sectoren is IKB Nederland steeds in staat om nieuwe keurmerken te ontwikkelen.

Doordat wij denken vanuit onze klant zijn de keurmerken van IKB Nederland zo praktisch mogelijk ingericht. Op onderdelen die worden gecontroleerd laat u als veehouder met het certificaat zien dat u voldoet aan het reglement, en aan een aantal wettelijke vereisten. Andere controle punten zijn bovenwettelijk en kunnen na goedkeuring van het College van Deskundige eveneens worden opgenomen in de reglementen. De keurmerken van IKB Nederland zijn altijd het basis keurmerk waarna een keuze gemaakt kan worden om ook een aanvullende modules te laten inspecteren en certificeren zoals bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk (BLK), Qualität und Sicherheit(Q&S) of Global GAP. Overleg altijd met uw afnemer welk keurmerk deze echt nodig heeft.

Wat is de taak van Producert
Producert voert als Certificerende Instelling de inspectie en certificering uit op varkens- en rundveebedrijven voor IKB Nederland, het Beter Leven keurmerk, Q&S, Holland Varken, bronwater, etc. Producert is onafhankelijk van IKB Nederland en is door de raad van Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.


Producert nieuwsbrief 9 – 2022

Wordt jij onze nieuwe inspecteur?
Woon je in Brabant of Gelderland en lijkt het je leuk om IKB inspecties uit te voeren op varkensbedrijven?

Sta je open om alles van dit vak te leren?  En vind je autorijden daarnaast ook nog leuk?

Bekijk dan de vacature op onze website www.producert.nl onder het kopje contact/vacatures.

“Puntjes op de i zetten”
Na de vakanties is het altijd goed om weer de “puntjes op de i” te zetten. Om dan een keer kritisch naar uw bedrijf te kijken is zeker zinvol. Of u nu meedoet aan IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Runderen, het Beter Leven Keurmerk, of een andere module. Door deelnemer te zijn verklaart u dat u steeds voldoet aan alle voorwaarden. Ook de afnemers van uw runderen, varkens of biggen vragen hierom. Daarom is het goed om een keer door uw bedrijf te lopen en aan de hand van het reglement in uw portaal van IKB Nederland te checken of uw bedrijf nog voldoet. Dit kan bij de volgende inspectie weer tijd besparen.

Documenten die u nodig bent voor een inspectie
Het goed en volledig vastleggen van documenten in het portaal van IKB Nederland zorgt ervoor dat u alles digitaal op één plek heeft staan. Tijdens een inspectie zal er geen extra tijd voor het controleren van papieren documenten moeten worden besteed. Steeds meer zaken worden gedigitaliseerd en ook in de reglementen van IKB Nederland is het digitaal beschikbaar stellen bij een aantal artikelen een voorwaarde. Ook de andere documenten kunt u uploaden, zodat tijdens een inspectie alles op één plek te vinden is. Gemakkelijk voor u, maar het scheelt ook tijd tijdens de inspecties.

I&R meldingen
Het aan- en afmelden van uw varkens of runderen is een wettelijke verplichting. Doet u uw I&R meldingen in een andere aangewezen databank dan IKB Nederland, dan is deze ook zichtbaar in uw portaal bij de I&R module van IKB Nederland. De checks op uw afvoer en aanvoer adressen moeten door de inspecteur in het portaal worden gedaan. Voor deelnemers aan IKB Nederland is het gebruik van de I&R module van IKB Nederland gratis (in tegenstelling tot andere partijen). U kunt dus al uw meldingen gewoon doen in het portaal zonder extra kosten.

Inspectie frequentie rundveebedrijven
Veel rundveebedrijven met zoogkoeien of vleesstieren doen naast IKB Nederland ook mee aan de module het Beter Leven Keurmerk. De inspectie frequentie voor IKB Nederland is een keer per twee jaar, voor het Beter Leven Keurmerk is dit jaarlijks. Planning en tijdstip worden door de inspectie instelling bepaald. Het kan ook voorkomen dat u voor een keurmerk of module ook een extra onaangekondigde inspectie krijgt. Afhankelijk van de voorwaarden van het keurmerk is dit tussen de 10% en 25% van alle deelnemende bedrijven. U dient altijd mee te werken aan een onaangekondigde inspectie.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

Pagina 1 van 2 12