Monstername PM+

Voor wie?

Monstername van PM+  is voor varkenshouders, die monsters bij hun varkens willen nemen om te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de ziekte Atrofische Rhinitis, beter bekend als snuffelziekte. Deze ziekte kan leiden tot schade aan de neusschelpen.

 

Wat wordt bemonsterd?

Er worden met swabs (grote wattenstaven) monsters genomen uit de neus van het varken, die vervolgens door het laboratorium onderzocht worden op de aanwezigheid van toxine vormende Pateurella Multocida Bacteriën.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het nemen van monsters?

De ziekte leidt tot duidelijk groeiverlies en hogere medicijnkosten. Dit kan voorkomen worden door tijdige behandeling. Daarnaast geeft het aantoonbaar kunnen maken van de afwezigheid van de ziekte betere afzetmogelijkheden van de biggen, hogere opbrengsten en resulteert in een beter dierwelzijn.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot de kwaliteit van het water?

De eisen voor het monstername programma PM+ worden opgesteld door De Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit is tevens het laboratorium dat de onderzoeken uitvoert.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met het nemen van PM+ monsters zijn:

  • IKB Nederland Varkens
  • IKB Nederland Runderen
  • Producert Gecertificeerd Scharrelvlees
  • Beter Leven Kenmerk
  • Monstername van water