Onze werkwijze

Het begint vaak met een idee of wens van een partij die graag aantoonbaar wil maken dat zijn product toegevoegde waarde heeft voor een afnemer. Dit kan bijvoorbeeld een kwaliteitsgarantie zijn, maar bijvoorbeeld ook of het product duurzaam geproduceerd is of niet.

Ook voor consumenten is het prettig te weten wat ze kopen, dus als er een sticker met een keurmerk op het product zit dan heeft dit voor de consument een bepaalde waarde.

 

Het reglement

Om een keurmerk op een product te plakken moet er allereerst gekeken worden naar het productieproces en welke garantie je mee wil geven aan het product. Op basis hiervan ontstaan er eisen die uiteindelijk leiden tot een reglement.

De inspectie

Op basis van dit reglement voert Producert vervolgens periodiek inspecties uit. Dit kan bijvoorbeeld halfjaarlijks, jaarlijks of twee jaarlijks zijn. Voor een aantal schema’s kan het zijn dat er ook monsters genomen worden en onderzocht.

Het certificaat

Op basis van de resultaten van de inspectie en overige relevante informatie vindt een certificatiebeoordeling plaats. Indien een deelnemer aan alle eisen voldoet ontvangt deze een certificaat. Voldoet de deelnemer nog niet dan krijgt deze een periode van herstel, waarna een herinspectie plaatsvindt.


 

In dit hele traject staat persoonlijk contact, korte lijnen, flexibiliteit en transparantie bij ons voorop. We hebben een praktijkgerichte kijk op zaken, waarmee wij toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers en deelnemers.