Producert Gecertificeerd Scharrelvlees

Coen ArbouwVoor wie?

Het keurmerk Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is voor veehouders, slachterijen, vlees ver- en bewerkers en verkooppunten die het product ‘scharrelvlees’ willen laten certificeren.

 

 

 

 

Wat wordt geïnspecteerd en gecertificeerd?

Op de veehouderij zal beoordeeld worden of de dieren gehouden worden op basis van de eisen die voor scharrelvlees zijn opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de dieren, de mogelijkheid naar buiten te lopen en hokken met stro.

Bij de overige schakels in de keten ligt de nadruk op de traceerbaarheid van het vlees. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer scharrelvlees verwerkt wordt dit apart gebeurt van niet scharrelvlees vlees, zodat er geen scharrelvlees en niet scharrelvlees door elkaar kan komen.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het keurmerk?

De veehouder kan met het certificaat aantoonbaar maken dat zijn dieren op een hoger niveau van dierwelzijn worden gehouden. Elke volgende schakel (slachterij, verwerker etc.) kan vervolgens aantoonbaar maken dat hetgeen zij aangekocht hebben daadwerkelijk scharrel is en hetgeen zij weer verkopen ook daadwerkelijk scharrel is. De consument die uiteindelijk vlees koop bij een scharrelslager, die een certificaat Producert Gecertificeerd Scharrelvlees heeft kan er volledig op vertrouwen dat het vlees dat zij kopen ook daadwerkelijk scharrelvlees is.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot het keurmerk op?

Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is een eigen regeling van DGB BV (Varkenspost.nl). Bij de totstandkoming van de regels zijn de diverse partijen uit de keten betrokken om tot een kwalitatief goede regeling te komen.

 

Aanvullende modules

Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is er  voor Varkensvlees, Rundvlees en Kippenvlees. Alle drie de regelingen kunnen apart of samen beoordeeld worden.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met Producert Gecertificeerd Scharrelvlees zijn:

  • IKB Nederland Varkens
  • IKB Nederland Runderen
  •  Beter Leven Keurmerk
  • Monstername van Water (alleen bij productiebedrijven)
  • Milieukeur Varkens