IKB Nederland Varkens

Voor wie?

Het keurmerk IKB Nederland Varkens is zoals de naam al aangeeft voor varkenshouders die het product ‘varken’ willen certificeren. De gecertificeerde deelnemers van IKB Nederland varkens en ELL zijn te raadplegen in het openbare register op de website van IKB Nederland.

 

Wat wordt geïnspecteerd en gecertificeerd?

Op het varkensbedrijf wordt de gehele bedrijfsvoering rondom het varken geïnspecteerd op het gebied van voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid. Enkele voorbeelden waar je hierbij aan kan denken zijn: huisvesting, medicijnregistratie en transport.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het keurmerk?

Varkenshouders die het certificaat ‘IKB Nederland Varkens’ hebben, kunnen hiermee aantoonbaar maken dat zij de bedrijfsprocessen zo ingericht hebben dat voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid gegarandeerd is. Met name slachterijen hechten veel waarde aan het IKB Nederland Varkens certificaat, omdat dit garanties geeft over de varkens die zij van deze bedrijven ontvangen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat in Nederland maar weinig afzetmogelijkheden zijn voor de bedrijven die geen certificaat hebben. Daarnaast voldoen gecertificeerde bedrijven ook direct aan de eisen met betrekking tot monitoring kritische stoffen en antibioticaregistratie en hoeven zij dit niet apart te laten controleren tegen veel hogere kosten.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot het keurmerk op?

De eigenaar van het keurmerk is De Groene Belangenbehartiger BV. Het beleid en de regels worden echter opgesteld door een College van Deskundigen. Naast de varkenshouders zitten diverse partijen die belang hebben bij het Keurmerk IKB Nederland Varkens, in dit College van Deskundigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vertegenwoordiger van een slachterij, voerleverancier, dierenarts, handel en transport. Gezamenlijk geven zij praktische invulling aan het Keurmerk IKB Nederland Varkens. Een verwijzing naar het productievoorwaardenreglement van IKB Nederland Varkens vindt u op de website van IKB Nederland Varkens, onder de kop ‘Reglement’ in de menubalk.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met IKB Nederland Varkens: