Monstername watermonstersmonstername water

Voor wie?

Monstername van water is voor veehouders, laboratoria en andere marktpartijen, die watermonsters op hun bedrijf of bij hun klanten willen laten nemen om te laten onderzoeken en dit door erkende monsternemers willen laten uitvoeren.

 

Wat wordt bemonsterd?

Afhankelijk van de stoffen waar door het laboratorium op wordt onderzocht neemt Producert één of meer watermonsters mee van het bedrijf. De monsters kunnen op verschillende punten genomen worden. Bijvoorbeeld in de stal zelf, bij de melktank, bij de bron, uit de kraan of bij de  spoelplaats.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het nemen van monsters?

Door het laten nemen van watermonsters door erkende monsternemers wordt het water op de juiste wijze en in de juiste condities aangeleverd bij het laboratorium. Het laboratorium kan diverse onderzoeken uit voeren op het water. Bijvoorbeeld of het water geschikt is als drinkwater voor de dieren, er vervuiling in de leidingen is of dat het water gebruikt kan worden voor reiniging van de melktank.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot de kwaliteit van het water?

Onder andere stellen eigenaren van keurmerken minimale eisen aan water. Met de uitslag van het laboratorium kan de veehouder aantoonbaar maken dat zijn water van voldoende kwaliteit is of kan hij tijdig maatregelen nemen om de kwaliteit van zijn water weer op peil te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van filters of een ontijzeringsinstallatie

Producert neemt onder andere monsters voor haar opdrachtgever De Groene Belangenbehartiger BV en voor Roba Laboratorium BV voor diverse keurmerken, zoals IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Runderen en QLIP.

 

Aanvullende modules

Zijn er meerdere diersoorten op het bedrijf dan kunnen er gelijktijdig voor de verschillende diersoorten monsters worden genomen.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met het nemen van watermonsters zijn:

  • IKB Nederland Varkens
  • IKB Nederland Runderen
  • Producert Gecertificeerd Scharrelvlees
  • Beter Leven Kenmerk
  • Monstername van PM+ (alleen voor varkens)
  • Milieukeur Varkens