Nieuwsbrief 2 – 2018

Elektrakeuring stallen in IKB Nederland

Twee keer per jaar neemt het College van Deskundigen nieuwe reglementen aan voor IKB Nederland. Dit doet het College aan de hand van actuele ontwikkelingen en na hierover uitvoerig intern, en eventueel met externe deskundigen, gesproken te hebben. Zo is dit jaar de elektrakeuring opgenomen in het Productievoorwaarden Reglement van IKB Nederland Varkens, een belangrijk onderdeel waar het College van Deskundigen vorig jaar een besluit over heeft ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 1 – 2018

HACCP-opleiding

IKB Nederland heeft in een tweedaagse sessie  de inspecteurs, auditoren, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers van Producert opgeleid tot specialisten in voedselveiligheid. HACCP is hiervoor het keurmerk in de foodbedrijven. De hygiënevoorwaarden voor de bedrijven in de dierhouderij zijn opgenomen in IKB en de minister heeft aan IKB Nederland een erkenning uitgegeven voor de desbetreffende hygiënecode. Nu alle medewerkers van Producert en IKB Nederland zijn gekwalificeerd voor HACCP, kan IKB Nederland deze extra kwalificatie ook voor de foodbedrijven inzetten. Bij de ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 27- 2017

Ontstaan en geschiedenis van IKB Nederland

Het is een oude gewoonte om rond de jaarwisseling terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarbij komt dan ook vaak het ontstaan van iets in beeld. Het leek ons goed om de geschiedenis van IKB Nederland nog eens in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal hieronder genoemde onderdelen blikken we graag met u terug.

  • IKB Nederland is opgericht in 2003. Het heette toen IKB 2004. Hiermee werd de eerste stap gezet ...
Lees verder →
0

Nieuwsbrief 26 – 2017

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens per 01-01-2018

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 vastgesteld. Het nieuwe reglement gaat in op 01-01-2018. In het nieuwe reglement zijn een aantal onderdelen aangepast of toegevoegd:

  • Frauduleus handelen;
  • Recall-procedure;
  • Meetmethode berekening dierdagdosering;
  • Keuring elektrische installaties;
  • Milieu en mestafzet.
  • Module Antibioticavrij

Met de link http://www.ikbnederland.nl/ikb_nederland_varkens/reglement gaat u direct naar de pagina waar u het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 kunt bekijken. Hier treft ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 24

Relatief vaak voorkomende sancties IKB Nederland
Varkenshouders vinden het niet prettig om een sanctie te incasseren. Begrijpelijk, het herstel vraagt immers weer aandacht en tijd. Bovendien moet volgens het reglement voor een aantal artikelen het herstel met een herinspectie vastgesteld worden. Ook dit geeft weer kosten. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. We begrijpen dat het lastig is om het complete reglement van IKB Nederland steeds paraat te hebben. Toch is het altijd goed om dit zelf een keer ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 23 – 2017

Regelmatig zorgen wijzigingen bij modules of keurmerken van externe regelinghouders voor onduidelijkheid bij de veehouders. De inspecteurs van Producert voeren deze inspecties uit op deze modules aansluitend op IKB Nederland. Onze ervaring is dat niet altijd duidelijk met de leveranciers van varkens wordt overlegd wat de wijzigingen zijn van deze modules. Graag willen wij u hierin wat aandachtspunten geven zodat u zich voor kunt bereiden op de nieuwe wijzigingen.

BETER LEVEN KEURMERK

Per 01-01-2018 ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 22 – 2017

Kosten GLOBALG.A.P. gaan fors omhoog

IKB Nederland voert momenteel een benchmark uit op de nieuwe reglementen van GLOBALG.A.P. De eerste conclusie die hieruit getrokken moet worden is dat deelname aan GLOBALG.A.P. alle partijen meer tijd, meer energie en meer geld gaat kosten.

Wij vinden het belangrijk dat u voorbereid bent op de toekomst van de module GLOBALG.A.P. En dus noemen we hier alvast een aantal onderdelen die door de varkenshouder extra moeten worden ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 20 – 2017

Aanprikdatum op medicijnen.

Als varkenshouder moet u de aanprikdatum op een nieuw medicijnen flesje zetten zodra u dit medicijn voor de eerste keer gebruikt. Veel varkenshouders hebben hier een systeem in en zetten direct bij een nieuw flesje of verpakking met een pen de aanprikdatum op het middel. Is dit niet gebeurt dan zal de inspecteur dit als “niet conform” noteren en zal de certificatie u een sanctie sturen. Probeer dit te voorkomen en noteer altijd even de datum als je ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 19 – 2017

Documentenbeheer achter uw login

De bullet Documentenbeheer achter uw login is de plaats waar u veel gegevens die van belang zijn voor een inspectie adequaat kunt registreren en vastleggen. Hier maakt u met enkele klikjes de digitale 1-op-1 overeenkomst aan, en upload u allerhande documenten die u tijdens een inspectie beschikbaar moet hebben. Eenmaal opgeslagen, kunnen de meeste data meerdere jaren dienst doen als bewijs voor de inspecteur. Steeds meer ...

Lees verder →
0
Pagina 3 van 13 12345...»