Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 18 – 2018

Afrikaanse Varkenspest (AVP)

De situatie in België in verband met de AVP bij wilde zwijnen is best zorgelijk. Op dit moment lijkt het erop dat België de juiste maatregelen neemt. Uit voorzorg nemen buitenlandse bedrijven zoals slachterijen in Nederland en Duitsland  geen Belgische varkens aan. Voor zover er nog geen honderd procent zekerheid is, lijkt dit een goede zaak. Wij willen ook u vragen om voorzichtig te zijn met contacten op uw bedrijf, zeker als dat personen zijn die beroepsmatig met Belgische varkensbedrijven in verbinding staan. De inspecteurs van Producert zullen uw bedrijf vooralsnog blijven bezoeken, maar daarbij zij opgemerkt dat de hygiënevoorschriften zorgvuldig in acht moeten worden genomen. Wij verzoeken u dan ook steeds te zorgen voor tenminste schone bedrijfskleding en schoon schoeisel. Schoon wil in deze ook zeggen dat het niet eerder is gebruikt in de stallen.

Elektra keuring in het IKB Nederland Reglement.

De elektrakeuring is opgenomen in het IKB Nederland Reglement. Daardoor dient u te voldoen aan de NEN 3140, en bij nieuwbouw aan NEN 1010. In het kader van de stoppersregeling zal een aantal bedrijven volgend jaar het bedrijf beëindigen. Het College van Deskundigen heeft besloten deze bedrijven niet voor één jaar met extra kosten te confronteren. Als sanctie staat daarom een waarschuwing. Bedrijven die hun onderneming na die datum voortzetten, dienen uiterlijk 1-1-2020 wel te voldoen aan dit onderdeel. Veel verzekeringsmaatschappijen eisen een Agro Elektra keuring. Heeft u deze dan is die ook voldoende. Zorg ervoor dat u tijdens de inspectie het rapport bij de hand hebt zodat de inspecteur vlot kan beoordelen of deze voldoet en nog geldig is. Ook voor uzelf is het een veilig gevoel als de elektrische installatie op uw bedrijf voldoet aan de algemeen geldende normen.


Helpdesk medewerker Sabine Hofsink

‘Hallo allemaal! Ik ben Sabine Hofsink en wil me graag voorstellen. Ik ben 21 jaar en woon al mijn hele leven in Heemserveen bij mijn ouders op de boerderij.

Ik ben dus van jongsaf aan met heel veel plezier opgegroeid met het leven op de boerderij, thuis hebben wij een akkerbouw en varkensbedrijf. In mijn vrije tijd ben ik dan ook thuis bezig, maar ik vind het ook leuk om tijd door te brengen met vrienden of om op vakantie te gaan. Sinds januari 2018 heb ik mijn MBO opleiding Ondernemer/ Manager recreatiedieren afgerond.’

Vanaf maart 2018 is Sabine werkzaam bij Producert als administratief medewerkster en certificatiemedewerkster.  Ze voert daarbij de eerste certificeringen voor IKB Nederland uit, beantwoordt klantvragen via de telefoon of via de e-mail, houdt de sanctielijsten bij van IKB Nederland en van andere modules. Daarnaast is ze ook opgeleid om het beheer van de registraties in de QS-databank uit te voeren. Ook de registratie van dieren en klanten in het portaal voor de I&R-registraties hoort in haar takenpakket. Dit alles doet ze met heel veel plezier en ze wordt door het team vakkundig opgeleid. En zoals Sabine zelf zegt:

“Ik vind het heel mooi om iets te kunnen betekenen voor de boeren in Nederland en hoop dit nog lang te mogen blijven doen!”


IKB Nederland zelfcontrole verboden stoffen

Regelmatig voeren de inspecteurs van Producert controles uit in het kader van de ‘zelfcontrole van verboden stoffen’. Op die momenten komen een of twee inspecteurs naar uw bedrijf en worden deze controles uitgevoerd op voer, water en urine. Vanuit de EU-richtlijn moeten deze controles onaangekondigd worden uitgevoerd. De deelnemers van IKB Nederland Varkens voldoen hiermee aan deze EU-richtlijn. Omdat wij bij een vooraf vastgesteld percentage van de deelnemers aan IKB Nederland (lees: een groep deelnemers) de monsternames uitvoeren, voldoen alle deelnemers aan de zelfcontrole. De monsters worden in het lab van DUCARES geanalyseerd volgens het protocol zoals dat is vastgesteld tussen IKB Nederland, de NVWA en DUCARES. Op deze wijze borgen de deelnemers aan IKB Nederland dat er geen gebruik van verboden stoffen is op hun bedrijven.

0