Het CBL, waarin supermarkten zijn verenigd, willen met ‘Varken van Morgen’ stappen zetten om de omstandigheden voor mens, dier en milieu te verbeteren. Ze zoeken naar partners die de duurzaamheid willen optimaliseren, zonder daarbij de factor kosten uit het oog te verliezen. Voor de varkenssector is dit een hele omslag waarbij het vertrouwen van de partijen die de varkens afnemen groot moet zijn. Dit is soms lastig maar wordt door veel varkenshouders ook gezien als een kans om extra opbrengst te kunnen ontvangen. Uiteindelijk zal er een varken geproduceerd moeten worden waar de afnemer om vraagt.

Meer ruimte, minder verveling

Er is afgesproken dat de varkens meer ruimte krijgen en meer afleidingsmaterialen. Hierdoor ontstaat minder verveling. Eén van de voorwaarde is ook dat er eisen gesteld zijn aan het couperen van de staarten en het slijpen van de tanden bij biggen. Ook zijn er extra eisen gesteld aan het drinkwater van varkens. Dit dient bijvoorbeeld 4 x per jaar onderzocht te worden aan de drinknippel bij de dieren. De varkens worden ook niet gecastreerd. Al met al een aantal voorwaarden met als doel het welzijn van het dier te verbeteren. Uiteindelijk moet een beter welzijn zorgen voor een betere kwaliteit van vlees zodat de consument het vlees graag wil afnemen. Eisen betreft groene stroom, ammoniak en het gebruik van verantwoorde soja zijn ook opgenomen in het schema. Als de consument vraagt naar meer duurzaam vlees hoort daar ook een eerlijke opbrengstprijs bij voor de varkenshouder. Hierover worden afspraken gemaakt tussen varkenshouder en afnemer.

Inspectie en Certificering door Producert BV

Varken van MorgenProducert verzorgt voor geïnteresseerden de inspectie en certificering van het Varken van Morgen. Na aanmelding door uw ketenregisseur kunnen wij de certificering uitvoeren. Het best kunt u eerst contact opnemen met de slachterij en als hij u aangemeld heeft kunt u dit melden bij Producert. Indien mogelijk proberen we dit dan samen met uw IKB NV inspectie te plannen, zodat u maar één keer wordt belast met een inspectie.

Het Varken van Morgen heet in Engelse termen Global Gap Add-on.