Nieuwsberichten

Producert Nieuwsbrief 2 – 2024

Hoe kunt u een inspectie door Producert efficiënt laten verlopen?
De inspecteur zal eerst de stallen op uw varkens- of rundveebedrijf beoordelen op huisvesting, dierenwelzijn en diergezondheid. Voorafgaand aan de inspectie kunt u de documenten uploaden in het portaal van IKB Nederland. Als u voorafgaand aan de inspectie alle documenten in het portaal upload en u al ingelogd bent op het portaal dan kan de inspecteur deze onderdelen vlot beoordelen. Willen we samen de kosten beheersbaar houden dan moet ook tijdens de inspectie de inspecteur alle onderdelen gemakkelijk kunnen beoordelen. Het uploaden van actuele documenten voorafgaand aan de inspectie helpt daar zeker in mee.      

IKB Nederland Varkens per 1-1-2024

Alarmplan ventilatiesysteem
U dient een plan te hebben hoe en aan wie alarmmeldingen worden doorgegeven. In het alarmplan dient minimaal het volgende te zijn opgenomen:

  • de methode van testen van de verschillende onderdelen van het systeem;
  • de wijze van alarmering;
  • de namen en telefoonnummers van de alarmopvolgers
  • de volgorde waarin met hen contact wordt opgenomen
  • de te treffen handelingen op het moment dat een alarm afgaat
  • de contactgegevens van een elektrotechnische storingsdienst.

Bij een controle door de NVWA zal daarnaast ook de werking en het systeem moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving die per 1-7-2023 is ingegaan. Het alarmsysteem dient u te waarschuwen als de ventilatie uitgevallen is. Er zijn aanvullende eisen voor de manier van een alarmmelding op de ventilatie:

  • Het alarmsysteem geeft op minimaal 2 verschillende manieren een signaal. Bijvoorbeeld via de satelliet, analoge lijn of met uw mobiele telefoon. Een akoestisch signaal, zoals een hoorn, is niet voldoende.
  • Het alarmsysteem werkt ook zonder stroom. Het systeem heeft daarom een eigen accu en voldoende vermogen om te blijven werken.
  • U gebruikt een bewaakte verbinding. Dit betekent dat u een bericht krijgt als de alarmering niet goed werkt. Ook als de telefoon- of internetverbinding is onderbroken of als er niet genoeg accuspanning is.

Nestmateriaal rond het werpen bij de zeugen
Zeugen dienen rond het werpen de beschikking te hebben over nestmateriaal. Het ophangen van een jutezak aan de box als nestmateriaal rond het werpen word veel toegepast bij roostervloerstallen. Stro mag natuurlijk ook maar is bij veel bedrijven niet praktisch. Producert zal tijdens inspecties controleren dat er voldaan wordt. 

Hokverrijkingsmateriaal voor varkens
Om goed voorbereid te zijn op de komende inspectie van Producert op uw varkensbedrijf willen we u verwijzen naar de wiki hokverrijking: https://www.hokverrijkingvarkens.nl. Per 1-1-2024 is het hebben van hokverrijking opgenomen in IKB Nederland Varkens. U vindt de volledige tekst in het IKB Nederland Varkens reglement in uw portaal. Adviseurs en specialisten die op uw bedrijf komen hebben vaak al meerdere oplossingen gezien op andere bedrijven. Zij kunnen u dan ondersteunen in het maken van de keuze. Afhankelijk van de diergroep kunt u verschillende verrijkingsmaterialen gebruiken. Het 2x per dag strooien van Luzerne op de dichte vloer wordt vaak toegepast, als aanvulling naast andere verrijkingsmaterialen, zodat ook voldaan wordt aan de voorwaarde voor het wroetbaar en eetbaar zijn van het verrijkingsmateriaal. Let er wel op dat het voldoende beschikbaar is en dat u kunt aantonen dat u voldoende Luzerne heeft ingekocht. Met facturen en afleverbonnen kunt u dit aantonen.

0