Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 3 – 2024

Periode van inspectie gedurende het jaar bij rundvee- en varkensbedrijven
Volgens de reglementen dienen veehouders jaarlijks een aangekondigde inspectie te hebben op hun bedrijf. Uw bedrijf dient steeds te voldoen aan de reglementen van bijvoorbeeld IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Rund, BLK 1* of 2* of andere modules. In de reglementen is er geen periode opgenomen waarin de inspectie plaats zal vinden. Sommige veehouders verwachten echter dat wanneer er een aantal jaar in dezelfde maand geïnspecteerd is dat dit vast staat voor de komende tijd, dat is echter niet juist. Afhankelijk van reglementen en afspraken met schemaeigenaren kan de periode waarin de inspectie plaatsvindt per jaar verschillen. Voor een aangekondigde inspectie ontvangt u van Producert een brief met de voor u geplande datum en het tijdstip.     

Tijdig voldoende bloedmonitoring uit laten voeren: voor 01-03-2024
Varkenshouders moeten ieder trimester bloedmonitoring uit laten voeren. Om zeker te zijn dat het trimester tijdig en goed wordt afgesloten is het belangrijk om minimaal een maand voor het einde van het trimester uw dierenarts of slachterij de bloedmonsters te laten nemen. Voor het eerste trimester van 2024 is ons advies om uiterlijk 1 maart de bloedmonsters genomen te hebben. Hiermee voorkomt u problemen bij de aanvoer op de slachterij. Zeker Duitse slachterijen laten varkens niet binnen als er onvoldoende bloedmonsters zijn onderzocht. Ook één bloedje te weinig zorgt ervoor dat u de varkens niet kunt lossen of toeslagen mist. Zorg dus altijd dat u tijdig alle bloedmonitoring laat uitvoeren en ook controleert of alle bloedjes zijn onderzocht door het laboratorium.      

Onaangekondigde inspecties alle keurmerken
Bijna alle schema’s schrijven voor dat er ook onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd. Als deelnemer mag u de inspectie niet weigeren. U heeft door deelname akkoord gegeven en moet hieraan mee werken. Wij vragen u vriendelijk om ook als het u wat minder goed schikt toch de inspecteur toegang te verlenen tot uw bedrijf en de bijbehorende administratie. Een geweigerde inspectie kan gevolgen hebben voor uw certificaat. Bent u niet thuis, dan vragen wij u om de inspecteur van Producert toch toegang te verlenen. Na het telefoontje kunt u dan toelichting geven over uw bedrijfssituatie.  

Openingstijden kantoor
Wij streven ernaar om uw vragen de volgende werkdag te beantwoorden.
Houd bij het insturen van documenten rekening met een verwerkingstijd van 1-2 werkdagen.  

E-mail:
Ma t/m do: 8:00 – 17:00 uur
Vrijdag: 8:00 – 12:00 uur

Telefonisch:
Ma t/m vrij: 8:00 – 12:00 uur 

0