Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 1 – 2024

Afzet van Varkens naar Duitsland en kortingen met te weinig Salmonella bloedjes
Vooral bij de afzet naar Duitsland komt het regelmatig voor dat varkenshouders te laat of niet volledig zijn met de bemonstering van bloedjes voor Salmonella. Ook het uitlenen aan een andere periode zorgt voor problemen bij de afzet. Staan de varkens al bij de slachterij dan zullen ze die weigeren of korten in de uitbetaling. Zorg zelf dat dit probleem niet ontstaat.

Meestal ontstaat het probleem doordat er één of meerdere bloedjes niet in orde waren in een voorgaande periode.

  • Er vanuit gaan dat het wel goed komt met een bloeduitslag welke is afgekeurd door het laboratorium is een verkeerde gedachtegang.
  • Heb je één of meerdere bloedjes te weinig genomen in een trimester dan heb je bij de overgang naar een volgend trimester direct problemen met de afzet in Duitsland.
  • Zorg dus dat ten aller tijde voldoende bloedjes genomen worden in het begin van een trimester en dat je geen achterstanden hebt.
  • Indien er achterstanden zijn zorg dat je extra bloedjes tapt.
  • Check eventuele achterstanden om problemen en kortingen te voorkomen. In het portaal kun je zien hoeveel achterstand van bloedjes je hebt.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het aantal bemonsterde bloedjes  

 

 

 

0