Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 4 – 2024

Dag-/nacht ritme en lichtschakelaar IKB Nederland varkens (per 2024)
Volgens het reglement van IKB Nederland dient iedere deelnemer een lichtschakelaar te hebben op de verlichting en dient overdag het licht te branden. Hiervoor zijn al enkele jaren waarschuwingen door Producert afgegeven indien dit nog niet in orde was. Vanaf 1-1-2024 dient iedere varkenshouder het licht geregeld te hebben met een lichtschakelaar en dient overdag het licht te branden met een lichtintensiteit van 40 lux op dierniveau. In de praktijk blijkt dat bedrijven die hun verlichting met ledverlichting hebben geregeld goed aan 40 lux kunnen voldoen. Indien niet voldaan wordt aan dit dag-/nacht ritme, tijdklok en 40 lux dient u binnen 2 maanden een herinspectie in te plannen met Producert voor het opheffen van de sanctie. U voorkomt hiermee een schorsing van uw IKB certificaat.    

Inspectie voorbereiden om de benodigde tijd voor een inspectie beperkt te houden
Een inspectie vergt tijd, maar wij merken dat er verschil zit tussen bedrijven die zich voorbereiden en de bedrijven die dat niet doen. Onze inspecteurs merken dat een goed voorbereide inspectie efficiënt is. Door uw inspectie goed voor te bereiden en documenten te uploaden wordt er veel tijd bespaard bij de inspectie. Laten we hier allemaal aandacht aan besteden om te voorkomen dat een slecht voorbereide inspectie, die extra tijd kost, ook extra geld gaat kosten. Daarom willen we hieronder wat zaken uitlichten die u gereed kunt hebben bij de inspectie. 

Computer of laptop opgestart en geopend
Op het moment van inspectie dient u het portaal van IKB Nederland geopend te hebben, zodat de door u geüploade documenten, medicijnen en I&R-meldingen gecontroleerd kunnen worden.

Voerbonnen beschikbaar tijdens een inspectie
De bonnen van de laatste 3 leveringen van mengvoer en bijproducten dient u bij de inspectie gereed te hebben. Leg ze alvast klaar of zorg dat ze geüpload zijn in het portaal.

Laatste 3 visitebrieven uploaden in het portaal
Upload de laatste 3 visitebrieven van uw dierenarts in het portaal van IKB Nederland.

I&R gegevens die u klaar moet hebben tijdens een BLK Rund 2 inspectie
Het portaal van IKB Nederland met de I&R module dient u beschikbaar te hebben tijdens een inspectie. De inspecteur zal hier controleren op de aan- en afvoer van uw dieren. Tijdens IKB Nederland Rund en BLK 2* Rund inspecties is gebleken dat nog niet alle veehouders actief werken met de I&R module in het portaal van IKB Nederland. Voor BLK zijn een aantal categorieën cruciaal.

Het raadplegen van de dieraantallen op leeftijd zoals voor BLK 2* Rund kan voorafgaand aan de inspectie al worden uitgedraaid in bv een Excel overzicht klaar worden gezet:

  • Het totaal aantal runderen
  • Het aantal zoogkoeien en afmestkoeien
  • Het aantal vleesstieren en ossen
  • Het aantal jongvee jonger dan 1 jaar

Hieronder ziet u hoe u deze selecties kunt maken. Heeft u de I&R niet beschikbaar dan zal dit als niet conform worden beoordeeld. 

Stap 1: klik op ‘’Raadplegen dieren’

Stap 2: vul de gemarkeerde velden in en klik op ‘’Zoeken’’

0