Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 10 – 2018

       
Lengte staarten biggen/varkens voor Beter Leven keurmerk

In de reglementen van diverse keurmerken is de minimale staartlengte van varkens/biggen opgenomen. Onder meer Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming hecht hier grote waarde aan. Voor biggen die bestemd zijn voor de vleesvarkenshouderij dient op het moment van couperen de staartlengte 2.5 cm te zijn. Voor vrouwelijke biggen, bedoeld voor de opfok tot zeug is de vereiste lengte bij couperen zelfs 5 cm. Steeds meer bedrijven voldoen hieraan en weten hiermee goede resultaten te behalen. Om te voorkomen dat u op dit onderdeel een sanctie voor BLk ontvangt, is het goed om zelf al te beoordelen of u en uw medewerkers dit op de juiste wijze uitvoeren.

Raad voor Accreditatie

IKB Nederland overlegt regelmatig met de Raad voor Accreditatie. De RvA borgt voortdurend de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van inspectie en certificering. IKB Nederland heeft deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid hoog in het vaandel staan. Dierhouders en dierenartsen zijn hierover zeer tevreden. De RvA heeft nieuwe procedures ontwikkeld voor het aanmelden van keurmerken. Vorige week waren onze kwaliteitsspecialisten op het kantoor van de RvA in het centrum van Utrecht. Gezamenlijk zijn alle onderdelen van de nieuwe procedures doorgenomen zodat nieuwe keurmerken feilloos door het aanmeld- en uitvoeringstrajecten zullen komen.

Ontwikkelingen IKB Nederland.

Als bewezen keurmerk in de agrarische sector ontwikkelt IKB Nederland zich continu met nieuwe keurmerken voor de totale dierhouderij, het transport van dieren en keurmerken voor dierenartsen.

IKB Nederland aangewezen databanken voor antibioticaregistratie

IKB Nederland is de door RVO in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen databank voor de registratie van antibiotica. De volgende databanken van IKB Nederland zijn aangewezen:

  • Kalveren:    IKB Nederland
  • Runderen:  IKB Nederland
  • Varkens:     IKB Nederland
  • Konijnen:    IKB Nederland

Via onderstaande link kunt u de formele vaststelling van aangewezen databanken door RVO inzien.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/registreren-antibioticagebruik

Uitbetaling EU-subsidie Holland Varken

De uitbetaling van subsidie aan de deelnemers van Holland Varken zal jaarlijks plaatsvinden ná inspectie en certificering voor deze module. De POV is nog in overleg met het ministerie over de definitieve vaststelling van de subsidiebedragen. De uitbetaling van de subsidie aan de al geïnspecteerde bedrijven zal plaatsvinden zodra Producert de beschikking over deze middelen heeft.     

0