Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 11 – 2018

IKB Nederland ook I&R-databank voor schapen en geiten

De I&R-module van IKB Nederland voor varkens wordt veelvuldig gebruikt door veehouders, slachterijen en handelaren. Grote voordelen van I&R bij IKB Nederland zijn het gemak en de snelle werkwijze bij het uitvoeren van de handelingen. Daarnaast wil IKB Nederland ook de I&R-databank zijn voor alle diersoorten. Vanaf nu biedt IKB Nederland ook de I&R-module voor schapen- en geitenhouders aan. Iedereen die lid is bij IKB Nederland kan zijn gewenste diersoorten instellen boven in de bullet bij “I&R DIERSOORTEN”. De komende periode zullen ook voor andere diersoorten I&R-modules worden ontwikkeld.


Aanmelden schaap of geit doet u eenvoudig via de bullet met het dier bij ‘
I&R DIERSOORTEN’

Iedereen kan zonder extra kosten I&R meldingen doen bij IKB Nederland

Ieder lid van IKB Nederland kan zonder extra kosten zijn I&R-meldingen doen. In de varkenshouderij zijn twee databanken door RVO aangewezen.  Bent u al lid van IKB Nederland varkens dan kunt u nu al gebruik maken van deze I&R-module. Het ministerie van LNV stimuleert deze marktwerking en is van mening dat de markt bepaalt welk systeem het best ontwikkeld is. IKB Nederland heeft de I&R- module voor de varkenshouderij in goed overleg met varkenshouders ontwikkeld en het resultaat mag er zijn. Veel varkenshouders maken hiervan gebruik.

Wat zijn de voordelen van I&R bij IKB Nederland?

 1. Ten eerste het gebruikersgemak voor de veehouders. Handig, begrijpelijk en goed werkend.
 2. U heeft altijd de meest actuele I&R-informatie tijdens de IKB-inspectie bij de hand.
 3. Alles vindt u achter één login van IKB Nederland waar u ook gezondheidsdocumenten en certificaten kunt beheren en inzien.
 4. Geen onnodige kosten voor andere zaken. Bij een lid van IKB Nederland zit de I&R module direct in zijn pakket.


Meld nu al uw verplaatsingen achter uw login.

Enkele handige opties bij I&R van IKB Nederland, kort samengevat:

 1. Alle openstaande acties staan op de hoofdpagina
  Zonder ver te zoeken staan alle actuele acties en meldingen handig op de hoofdpagina.  Op deze pagina ziet u direct de meest belangrijke informatie voor uw bedrijf zoals nog ontbrekende aanvoeren of afvoeren die u nog dient te bevestigen. Met een druk op de knop is dit geregeld. 
 1. Meldingen weigeren
  U kunt een melding eenvoudig weigeren als het een onjuiste melding betreft van een andere partij. U zit ook hier aan het stuur en weigert als u het niet eens bent met de melding van de andere partij.
 1. Melding accepteren
  Alleen als beide partijen verklaren dat datum, aantallen en dergelijke juist zijn dan wilt u deze bevestigen en accepteren. Klopt het niet dan kunt u de melding weigeren. Voor meldingen binnen twee dagen rekent RVO geen kosten.  
 1. Machtigen van uw slachterij of handelaar in eigen beheer
  Kijk bij de bullet ‘raadplegen’ voor het inzien en beheren van de door u afgegeven machtigingen. Wilt u bijvoorbeeld dat uw handelaar de transportaanvraag van een koppel biggen kan doen, dan kunt u hem hiervoor zelf een machtiging geven. 
 1. Overzicht van alle leveringen
  Bij de knop ‘raadplegen’ kunt u bij ‘raadplegen RVO-meldingen’ zelf een selectie maken. U kiest zelf een periode en bijvoorbeeld alle afvoer in die periode. U bepaalt eenvoudig zelf wat u in het overzicht wilt hebben.
0