Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 9 – 2018

 

     

Ontwikkeling van het aantal deelnemers in de modules van IKB Nederland Varkens

IKB Nederland is de grondlegger van private kwaliteitssystemen en is sterk verankerd in de markt bij veehouders en slachterijen. Daarbinnen is IKB Nederland Varkens het kwaliteitskeurmerk in de varkenshouderij, dat tevens de basis vormt voor veel losse modules. Als gevolg van specifieke vragen uit de markt zijn de laatste jaren meerdere modules ontstaan, waarin een segment van de IKB Nederland Varkens-deelnemers participeert. Uiteindelijk is de marktvraag, voorvloeiend uit toekomstperspectief en economische verwachtingen, bepalend voor de ontwikkeling van het percentage deelnemers aan deze modules. Hieronder vindt u het verloop van dit percentage deelnemers aan IKB Nederland Varkens dat participeert in één of meerdere modules:

2016 2017 2018
IKB Nederland Varkens 100 % 100 % 100 %
Quality und Sicherheit 75 % 78 % 78 %
GlobalGAP 39 % 41 % 34 %
Beter Leven keurmerk 14 % 15 % 15 %
Holland Varken 16 %

IKB Nederland heeft daarnaast nog meerdere modules ontwikkeld zoals exportwaardige laad- en losplaatsen, verdoofd castreren, Welfare plus, enz. Ook private partijen zoals slachterijen of regionale initiatieven worden door IKB Nederland ondersteund met het ontwikkelen van modules. Het percentage QS-deelnemers is redelijk stabiel evenals Beter Leven keurmerk. GlobalGAP laat een afname zien. Holland Varken is een nieuwe module, ontstaan in 2018.

Universiteit Utrecht (UU) voor diergeneeskunde            

Afgelopen week hebben we met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht weer mogelijke projecten voor dierenartsen en dierhouders besproken. Samen met de specialisten van de UU is op een open wijze gekeken waar de kansen liggen voor de diverse sectoren. De bedrijven in de DGB Group zijn steeds op zoek naar synergie, waarbij het behalen van voordelen voor haar klanten steeds op de voorgrond staat. Deze voordelen uiten zich in een afname van de administratieve lasten, een betere tracking & tracing en uiteindelijk een nog beter product voor de klanten.

Wie en wat is de DGB Group?                      

De DGB Group is een IT gedreven organisatie met roots in de agrarische sector, en meer specifiek in de dierhouderij. De onderliggende bedrijven zijn actief in het opzetten en uitvoeren van producten voor dierhouders, diertransporteurs, vleesverwerkers, slachterijen en dierenartsen. De DGB Group is een beursgenoteerd fonds, waarin iedereen aandelen kan verwerven. Momenteel bevinden zich 13 afzonderlijke bedrijven in dit fonds, die allen actief zijn voor bovengenoemde ondernemers. Deelnemende bedrijven zijn onder meer DGBBV, Producert, DGBase, CV België, Corilus Veterinary, Agri Solar, DGB Energie, Energie Servicebedrijf Nederland en DeGroSolutions. Bedrijven die passen in de visie en missie kunnen toetreden tot de DGB Group. De bedrijven zijn praktijkgericht, waarbij tracking & tracing in de dierhouderij in de breedste zin steeds een belangrijk ontwikkelpunt is. De DGB Group heeft de ambitie om de komende jaren fors te groeien in haar activiteiten én in het aantal ondernemingen. Kijk ook eens op www.dgbgroup.nl om te zien welke bedrijven in dit fonds actief zijn.

0