Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 16 – 2018

LIV Hardenberg gaat eind oktober niet door

De vakbeurs Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg gaat dit jaar niet door. De organisatie wil zich richten op een nieuwe opzet voor volgend jaar.

Bezoek DGB in Hardenberg.
De vakbeurzen zijn een mooie gelegenheid om onze relaties op een prettige en ongedwongen manier te ontmoeten. IKB Nederland en Producert hebben hun kantoor ook in Hardenberg . Wij vinden het altijd positief om een goed contact te hebben met onze klanten. Een beurs is een plaats bij uitstek om op een praktische manier, en met een kop koffie, elkaar bij te praten. Ook op ons kantoor in Hardenberg bent u natuurlijk welkom. We kunnen u daar ook de bedrijven in de DGBgroup presenteren en u toelichten wat deze bedrijven allemaal doen.

Erna al 12.5 jaar bij de DGB group


Onlangs was Erna alweer 12.5 jaar in dienst bij de DGBgroup. Ze kreeg een oorkonde met daarop: “Erna al 12.5 jaar onze topper”. Erna heeft ervaring in verschillende onderdelen van alle bedrijven die onder de DGBgroup vallen. Veel mensen hebben haar ooit wel eens aan de telefoon gehad of gesproken bij DGB Energie of IKB Nederland. In de beginjaren was ze actief in alle takken die in de DGBgroup werken ontwikkeld. Tegenwoordig is ze werkzaam op het algemeen secretariaat van de DGBgroup. Voor haar huldiging hadden we ook haar man Bert-Jan uitgenodigd. Met een mooie bos bloemen, een fotocollage en een cadeaubon hebben we haar kunnen verrassen.

Zelfcontrole verboden stoffen zorgt voor hogere kwaliteit IKB Nederland Varkens


De deelnemers van IKB Nederland geven een verdergaande garantie af dat hun dieren en het vlees worden geproduceerd zonder toediening of gebruik van verboden stoffen. De controle hierop wordt gedaan met een steekproef bij een aantal IKB Nederland deelnemers op verboden stoffen in voer, water en urine. Valt u in de steekproef dan bent u als deelnemer verplicht om hieraan mee te werken.

De zelfcontrole op verboden stoffen is opgenomen in een EU-richtlijn waaraan iedere veehouder en slachterij moet voldoen. Voorheen werd het niet toedienen van verboden stoffen aan de hand van een in te dienen plan beoordeeld door het Productschap voor Vee en Vlees. Nu moeten veehouders en slachterijen dit zelf aan tonen. Met het systeem van zelfcontrole van IKB Nederland voldoen alle deelnemende varkenshouders aan de EU-richtlijn. Door het inzetten van een steekproef blijven de kosten beperkt. Wanneer iedere varkenshouder dit zelfstandig zou moeten doen gaat het duizenden euro’s per bedrijf kosten. De pool van IKB Nederland borgt dat alle deelnemers aan IKB Nederland voldoen aan de EU-richtlijn 96/23.

Ook maakt de zelfcontrole op verboden stoffen onderdeel uit van de kwaliteitskeurmerken voor ketenborging. In die ketenborging nemen de private kwaliteitssystemen een belangrijke plaats in bij de borging van voedselveiligheid en –integriteit.

0