Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 27- 2017

Ontstaan en geschiedenis van IKB Nederland

Het is een oude gewoonte om rond de jaarwisseling terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarbij komt dan ook vaak het ontstaan van iets in beeld. Het leek ons goed om de geschiedenis van IKB Nederland nog eens in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal hieronder genoemde onderdelen blikken we graag met u terug.

 • IKB Nederland is opgericht in 2003. Het heette toen IKB 2004. Hiermee werd de eerste stap gezet richting het huidige kwaliteitssysteem IKB Nederland. Gestart bij een varkenshouder op het boerenerf die nog steeds actief is binnen IKB Nederland. Vanaf de eerste dag was en is het doel ’van, voor en door boeren’.
 • In 2004 werd het College van Deskundigen ingesteld, met ketenpartners die ieder voor zich deskundig zijn op hun vakgebied zoals varkenshouders, een transporteur, een dierenarts en een slachterij. Ook werd een maatschappelijke organisatie uitgenodigd.
 • Binnen enkele maanden namen duizenden varkenshouders deel aan IKB 2004, een kwaliteitssysteem dat als tegenhanger van IKB Nederland 2003 veel beter aansloot bij de dagelijkse praktijk en de wet- en regelgeving.
 • In 2005 werd het schema IKB 2004 onder accreditatie gebracht. Momenteel is IKB Nederland Varkens geaccrediteerd voor NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17065..
 • In 2007 werd de eerste module ontwikkeld voor extra welzijn. Dat heette toen IKB 2004+. Voor die tijd zeer revolutionair dat IKB 2004 een stap verder ging met een module voor welzijn.
 • In 2008 werd gestart met de databank voor salmonella. De bloedmonitoringsuitslagen worden iedere nacht door de laboratoria verstuurd naar IKB Nederland, die voor de berekening en controle van de data een volledig gedigitaliseerde systematiek heeft ontwikkeld.
 • Vanaf 2008 is IKB Nederland in het bezit van de Europese Hygiënecode( Gids goede praktijken), afgegeven door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • In 2009 is de naam IKB 2004 gewijzigd in IKB Nederland Varkens.
 • In 2010 is IKB Nederland Runderen in de markt gezet. Voor de runderensector was dit een nieuwe stap om de kwaliteit te kunnen aantonen.
 • In 2011 is door IKB Nederland de databank DGBase voor registratie en verantwoording van het medicijnengebruik ontwikkeld. Dit was toen de eerste digitale databank op dit onderdeel in de dierhouderij.
 • In 2012 is de digitalisering achter de inlog voor deelnemers fors uitgebreid met de inlog van IKB Nederland Varkens.
 • In 2013 is Varkenspost.nl door IKB Nederland gelanceerd. Deze vernieuwende website gaf extra inzicht.
 • In 2013 is de actie 50% korting IKB Nederland gestart. Zowel nieuwe als bestaande deelnemers konden gebruik maken van dit aanbod. Natuurlijk zijn de varkenshouders hier heel blij mee. Voor IKB Nederland de taak om onderdelen als planning, inspectie en certificering nog efficiënter uit te voeren.
 • In 2014 is de databank DGBase van IKB Nederland door RVO erkend als aangewezen databank voor de registratie van antibiotica. Het ministerie van EZ en een gecertificeerde auditor voeren EDP (Electronic Data Processing) -audits uit op juistheid en beveiliging van de gegevens.
 • In 2015 heeft IKB Nederland de databank voor Identificatie en Registratie ontwikkeld. Vanaf 5 oktober dat jaar moesten varkenshouders digitaal hun aanvragen en meldingen kunnen doen. Andere systemen werkten met minder goed functionerende programma’s of deden op dit gebied helemaal niets. IKB Nederland heeft de module voor alle klanten beschikbaar gesteld. Achter de persoonlijke login van IKB Nederland vindt iedere klant deze goed werkende module terug. Klanten zijn er zeer tevreden mee.
 • In 2015 is de databank DGBase van IKB Nederland erkend als aangewezen databank voor de Identificatie en Registratie. Het ministerie van EZ en een gecertificeerde auditor voeren EDP- audits uit op juistheid en beveiliging van de gegevens.
 • In 2015 is de erkenning voor Ketenborging bij de NVWA aangevraagd. De insteek is dat hiermee ook de controlefrequentie door de NVWA vermindert. Hierin zitten we in een afrondende fase. IKB Nederland is het enige systeem voor varkenshouders dat zich hieraan wil conformeren.
 • In 2016 is de module IKB Nederland Exportwaardige laad- en losplaatsen in de markt gezet en ook deze module wordt onder accreditatie gebracht.
 • In 2016 is de website van IKB Nederland uitgebreid naar alle diersoorten. IKB Nederland is actief voor alle diersoorten, zowel voor gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren.
 • Na eerst een risicoanalyse te hebben verricht, is de NVWA in 2017 akkoord gegaan met de module Zelfcontrole van IKB Nederland Varkens. Na de erkenning voor de Ketenborging kan ook deze module uitgevoerd worden.
 • In 2017 is de module IKB Nederland Welfare Plus in de markt gezet. Met deze module wordt extra welzijn geborgd.
 • In 2017 is de module Antibiotica Vrij door het College van Deskundigen van IKB vastgelegd.
 • Op het eind van 2017 is ook de erkenning binnen gekomen voor de Exportwaardige laad en losplaats en ook deze is geaccrediteerd onder NEN EN 17020 en 17065

IKB Nederland ontwikkelt continue door en legt de lat hoog als het gaat om de belangen van dierhouders op alle terreinen. Het kwaliteitssysteem IKB Nederland is een zeer vooruitstrevend systeem. Het staat dicht bij de praktijk van dierhouders en ketenpartijen. Door de uitstekende digitalisering neemt het gebruikersgemak voor de deelnemers steeds verder toe.

Ook In 2018 is en blijft IKB Nederland een kwaliteitssysteem dat:

 • Goed in de markt staat en uitstekende relaties heeft met veehouders, slachterijen, handel en externe organisatie;
 • Een College van Deskundigen heeft dat scherpe discussies voert om de kwaliteit in de regelingen te borgen en uitvoerbaar te houden;
 • Flexibel en in staat is zich verder te ontwikkelen en modules te bouwen voor varkenshouders.
 • Een kwaliteitssysteem is dat samen met de deelnemers vertrouwen heeft in een sterke gezonde toekomst van de sectoren en van IKB Nederland.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2018 aan onze relaties

Wij wensen al onze relaties prettige feestdagen en een goed en gezond 2018. Ook danken wij u voor het gestelde vertrouwen in IKB Nederland in de afgelopen jaren. We hopen nog vele jaren met u te mogen samenwerken.

0