Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 5 – 2018

IKB Nederland en Holland Varken gratis, meld u nu aan.

Let op, dan moet er nu wel snel actie worden ondernomen. 

Vorige week hebben we u al geïnformeerd over de module voor Holland Varken. Evenals bij alle andere modules laat IKB Nederland de keuze volledig bij u als varkenshouder. Zoals u van ons gewend bent bepaald u als varkenshouder zelf dat u deelneemt aan een module. Uit gesprekken met varkenshouders blijkt ook dat ze waarderen dat ze zelf kunnen bepalen of ze hieraan mee willen doen.

Omdat de periode van aanmelding erg kort is hebben we besloten om een speciale nieuwsbrief hier aan te wijden zodat deze zeker onder uw aandacht komt. Ook handelaren en slachterijen waarvan wij de contactgegevens hebben ontvangen deze nieuwsbrief zodat zij, indien ze dit wensen of indien hun klanten minder actief zijn met e-mail, dit onder de aandacht kunnen brengen.

Indien u wenst deel te nemen dan is onderstaande informatie voor u belangrijk:

Indien u wenst deel te  nemen dan dient voor 16 maart de  aanmeldingen en de ondertekende overeenkomst voor 5 jaar bij Producert ontvangen te zijn om de vergoeding van € 1250,- over 5 jaar voor u veilig te stellen. De volledige BTW over dit bedrag dient dan vooraf betaald te worden. De aanmelding voor de module Holland Varken is toegevoegd in DEZE LINK.  Meer informatie vind u op de www.hollandvarken.nl.

***************************************************************************

Deze tekst is overgenomen van de website van Holland Varken waar u ook de voorwaarden en reglementen staan.

Hoe werkt de financiële vergoeding voor de module Holland Varken:

Deelname van varkenshouders aan het Normenkader Holland Varken – in overeenstemming met de voorwaarden – zal financieel worden ondersteund vanuit de EU-steungelden die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de POV beschikbaar zijn gesteld. Deze gelden moeten vóór 31 maart 2018 zijn uitgekeerd.

Wilt u als varkenshouder in aanmerking komen voor de financiële bijdrage? Zorg er dan voor dat u deelneemt aan een voor het Normenkader Holland Varken erkend(e) kwaliteitssysteem/ module. Met de financiële bijdrage betaalt de POV gedurende 5 jaar (een deel van) uw deelnamekosten voor het Normenkader Holland Varken. Deze bijdrage is voorlopig vastgesteld op maximaal €1250,- per deelnemend UBN (welke wordt uitgekeerd in een periode van 5 jaar). U dient hiervoor de volgende twee stappen te ondernemen:

  1. Een nieuwe overeenkomst sluiten met de Certificerende Instelling (CI) van een erkend(e) kwaliteitssysteem/module.
  2. De BTW over de financiële bijdrage aan uw CI betalen. Dit is een bedrag van €262,50 per deelnemend UBN. Op deze manier wordt voorkomen dat een deel van de Europese steunmiddelen moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dit bedrag kunt u later weer terugvragen bij de Belastingdienst.

Het is uiterst belangrijk dat u beide stappen vóór 16 maart hebt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de EU-steungelden vóór 31 maart kunnen worden uitgekeerd.

**********************************************************************************

Concreet betekent dit dat u nu actie moet ondernemen:

Om voor deze financiële bijdrage  van Holland Varken in aanmerking te komen dient u:

  1. De aanmelding die bij deze nieuwsbrief is bij gevoegd, voor de module Holland Varken dient  Producert uiterlijk 12-3-2018 retour te hebben ontvangen op info@producert.nl.
  2. Daarna ontvangt u van Producert een 5 jarige overeenkomst voor de module Holland Varken volgens voorwaarden van Holland Varken.
  3. Daarna zal de BTW € 262,50 bij u worden geïncasseerd over de vergoeding die u zult ontvangen in de komende 5 jaren voor 16 maart ontvangen moeten zijn door Producert.
  4. Na ontvangst van de BTW en de overeenkomst ontvangt u jaarlijks na de certificering uw bijdrage van € 250,- ex. BTW, dit 5 jaar lang, dus totaal € 1250,- ex btw.
  5. Eventuele wijzigingen omtrent de financiële bijdragen en de voorwaarde voor deelname aan deze module vallen onder de verantwoordelijkheid van Holland Varken.

 

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray

IKB Nederland zal samen met de inspecteurs van Producert aanwezig zijn op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray van 6 tot en met 8 maart op stand nummer 319.  Graag praten we u daar bij over alles wat IKB Nederland voor u kan betekenen en kunnen we u informeren over de module Holland Varken.
De openingstijden zijn van 14.00 tot 22.00 uur. Tot ziens.

0