Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 6 – 2018

Wat doet IKB Nederland nog meer ‘naast varkens en runderen?’

IKB Nederland is een keurmerk voor alle diersoorten. Daarnaast is IKB Nederland ook actief in de aanverwante sectoren vleesverwerking, transport en dierenartsen. Het keurmerk van IKB Nederland is ooit ontstaan bij een dierhouder die dit gezamenlijk met de ketenpartners rond het erf heeft opgepakt. In feite werkt IKB Nederland nog steeds op die manier. Nog steeds blijven we dicht bij de wensen van onze klanten. Natuurlijk zijn er in de loop van de jaren verbeteringen doorgevoerd, zijn er meerdere diersoorten toegevoegd, zijn de producten uitgebreid en zijn modules toegevoegd. Denk daarbij aan:

 • Het borgen van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van inspectie en certificering middels de Raad van Accreditatie normeringen NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17065, waarvoor Producert al veel jaren is gecertificeerd;
 • De aangewezen databanken voor de registratie van antibiotica;
 • De aangewezen databanken voor I&R;
 • De databanken voor de registratie van de 1-op-1 relatieovereenkomsten met dierenartsen;
 • De openbare registers voor gecertificeerde bedrijven;
 • De inlogfunctionaliteit voor IKB Nederlanddeelnemers;
 • Digitalisering van de inspectierapporten;
 • Digitalisering van de certificeringen.

IKB Nederland is voor de totale dierhouderij ‘het keurmerk’ dat zich door zijn uitstekende kwaliteit en uitgebreide databankstructuren bij voortduring blijft bewijzen. Naast de IKB Nederland keurmerken kunnen de deelnemers op ieder moment beslissen om losse modules toe te voegen, indien dit voor hen voordelen biedt. Denk daarbij aan QS, GlobalGAP of Beter Leven keurmerk. De rij aan modules is lang, daarom noemen we hier slechts enkele voorbeelden. De deelnemer bepaalt of hij/zij een module wil. Steeds zitten de deelnemers bij IKB Nederland zelf aan het stuur en bepalen zij zelf welke module ze voor hun bedrijf willen hebben. Sinds kort kunnen deelnemers aan IKB Nederland ook deelnemen aan de module Holland Varken.


Maken jullie voor iedereen modules?

Ja eigenlijk kan iedereen ons benaderen voor een module. Natuurlijk bepalen onze klanten zelf of ze willen deelnemen. Dat is de markt waarin we met zijn allen leven. In het keurmerk IKB zijn erg veel zaken geregeld. Toch komt het regelmatig voor dat partijen bij ons komen om specifieke aanvullende vragen bij leveranciers of afnemers te borgen. Wij kunnen dit voor deze partijen in een aanvullende module invullen.

IKB Nederland aangewezen databanken voor antibioticaregistratie

IKB Nederland is de door RVO, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aangewezen databank voor de registratie van antibiotica. De volgende databanken van IKB Nederland zijn aangewezen:

 • Kalveren: IKB Nederland
 • Runderen: IKB Nederland
 • Varkens: IKB Nederland
 • Konijnen: IKB Nederland

Via onderstaande link kunt u de formele vaststelling van aangewezen databanken door RVO inzien.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/registreren-antibioticagebruik

 

0