Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 3 – 2018

IKB Nederland en Holland Varken

Binnenkort ontvangt u van Producert een aanmeldformulier voor uw eventuele deelname aan de module Holland Varken. U beslist zelf of u, naast uw IKB Nederland Varkens certificering, mee wilt doen aan deze module. Voor de deelname is vanuit de EU gelden een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, waarvoor alle varkenshouders in aanmerking komen. Na volledige goedkeuring door de EU zal de POV overgaan tot het uitkeren van een financiële vergoeding. Deze is door de POV berekend op € 250,- per jaar, gedurende 5 jaar bij een deelname van 3200 varkenshouders. De vergoeding is een subsidie die wordt toegekend onder de voorwaarde u deze bij niet voldoen terug moet betalen. De voorwaarden vindt u op de website www.hollandvarken.nl. Deze houden onder andere in dat u volledig moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Module Holland Varken, waarvoor Producert bij u een inspectie en certificering dient uit te voeren.

Voor de vrijwillige deelname aan deze module ontvangt u binnenkort een formulier van Producert waarmee u zich kunt aanmelden indien u hierin geïnteresseerd bent.

Ben jij de nieuwe collega van Jan, Amanda en Niels?

Wegens groei in de keurmerken is Producert op dit moment op zoek naar een inspecteur voor het uitvoeren van inspecties op varkensbedrijven. Wij denken hierbij aan een persoon met ervaring in de varkenshouderij en minimaal een MBO en eventueel een HBO opleiding. Lijkt je dit iets en ben je handig met het invoeren van je bevindingen op een laptop dan kun je een CV en motivatie brief sturen naar solliciteren@dgbbv.nl. We hopen je dan te kunnen uitnodigen voor een gesprek.

Hygiëne sluizen bij de varkensstallen.

Zowel onze inspecteurs als andere bedrijfsbezoekers ervaren regelmatig dat de hygiënesluis/ omkleedruimte  en eventuele douches niet goed schoon zijn.  Zowel voor uzelf als voor uw bezoekers is het prettig als dit een schoon is. Ook binnen IKB Nederland staat in de reglementen dat uw hygiënesluis/omkleedruimte schoon en opgeruimd moet zijn. Graag vragen wij u om hier even kritisch naar te kijken in uw eigen bedrijf.

0