Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 1 – 2018

HACCP-opleiding

IKB Nederland heeft in een tweedaagse sessie  de inspecteurs, auditoren, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers van Producert opgeleid tot specialisten in voedselveiligheid. HACCP is hiervoor het keurmerk in de foodbedrijven. De hygiënevoorwaarden voor de bedrijven in de dierhouderij zijn opgenomen in IKB en de minister heeft aan IKB Nederland een erkenning uitgegeven voor de desbetreffende hygiënecode. Nu alle medewerkers van Producert en IKB Nederland zijn gekwalificeerd voor HACCP, kan IKB Nederland deze extra kwalificatie ook voor de foodbedrijven inzetten. Bij de Firma Bolscher meer dan Vlees in Enschede werden we hartelijk ontvangen en konden onze medewerkers een praktijkbeoordeling uitvoeren. Bolscher levert met verse vleesproducten echt maatwerk aan horecabedrijven, en is een bedrijf waar gewerkt wordt met volle inzet en passie voor vlees.  Met de praktijkbeoordeling heeft het Producertteam weer een goede prestatie weggezet en tevens aangetoond dat alle disciplines beheerst worden. Het aantal bedrijven in de vleesverwerking dat Producert inhuurt voor het inspecteren en certificeren is de laatste jaren fors toegenomen.

                 

Euthanasie bij biggen en varkens

De dierenarts kan euthanasie bij varkens en biggen uitvoeren op voorwaarde dat er geen zicht is op herstel en/of om onnodig leiden te voorkómen. Ook kan het zijn dat u als veehouder een ontheffing heeft voor het gebruik van een zogenaamd schietmasker. Nadat euthanasie op een dier is uitgevoerd, is het raadzaam om vast te stellen dat het dier daadwerkelijk is overleden. Dit is een belangrijk onderdeel van de euthanasieprocedure, wat tot doel heeft te voorkómen dat dieren niet volledig dood in kadavertonnen komen te liggen.

De kracht van IKB Nederland

Het College van Deskundigen van het kwaliteitssysteem IKB Nederland stelt onafhankelijk het regelement vast. In dit College zitten mensen die de praktijk echt kennen: niet alleen boeren maar ook een dierenarts, een veehandelaar en iemand van een voerfabriek en van een slachterij. Voor onderdelen waarover de kennis bij het College ontbreekt, wordt incidenteel een externe deskundige ingeschakeld.  Dat is ook de kracht van IKB Nederland en dat maakt IKB Nederland ook uniek. Korte lijnen met veel praktische kennis, maar bij twijfel ook advies inwinnen zodat een goed besluit kan worden genomen. Bij andere systemen zitten veelal beroepsbestuurders die in allerlei organisaties en commissies zitten en de praktijk uit het oog verliezen. Het College van Deskundigen van IKB Nederland bestaat uit praktijkmensen, die het voorbereidend werk door het Dagelijks Bestuur van IKB Nederland laat doen, maar dat zelf besluit of iets in het reglement van IKB Nederland wordt opgenomen of niet.

0