Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 20 – 2017

Aanprikdatum op medicijnen.

Als varkenshouder moet u de aanprikdatum op een nieuw medicijnen flesje zetten zodra u dit medicijn voor de eerste keer gebruikt. Veel varkenshouders hebben hier een systeem in en zetten direct bij een nieuw flesje of verpakking met een pen de aanprikdatum op het middel. Is dit niet gebeurt dan zal de inspecteur dit als “niet conform” noteren en zal de certificatie u een sanctie sturen. Probeer dit te voorkomen en noteer altijd even de datum als je ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 19 – 2017

Documentenbeheer achter uw login

De bullet Documentenbeheer achter uw login is de plaats waar u veel gegevens die van belang zijn voor een inspectie adequaat kunt registreren en vastleggen. Hier maakt u met enkele klikjes de digitale 1-op-1 overeenkomst aan, en upload u allerhande documenten die u tijdens een inspectie beschikbaar moet hebben. Eenmaal opgeslagen, kunnen de meeste data meerdere jaren dienst doen als bewijs voor de inspecteur. Steeds meer ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 18 – 2017

DGB Groep trots op deze kanjers.


Niels en Anja bij ontvangst van hun cadeau.

Niels en Anja zijn al ruim 12 ½ jaar in dienst bij Producert. Deze jubilea hebben we gevierd tijdens de vakantieborrel van de bedrijven van de DGB Groep. Beiden hebben een persoonlijk certificaat van Producert ontvangen in de vorm van een gedicht, met daarin een korte samenvatting van ieders bijzonderheden. Het zijn allebei harde werkers die voortdurend hun steentje ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 17 – 2017

Nieuwe keurmerken bij IKB Nederland 

IKB Nederland timmert flink aan de weg met nieuwe keurmerken in alle sectoren. IKB Nederland ontwikkelt keurmerken op verzoek voor u als klant, voor onderdelen of concepten waarvoor u samen met uw ketenpartners kansen ziet in de markt. Het laatste jaar is er hard gewerkt aan keurmerken voor transportmiddelen, transporteurs, dierenartsen en houders van paarden. Met deze partijen wordt overleg gevoerd om tot een goed product te ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 16 – 2017

Overeenstemming tussen de Geborgde Dierenarts en IKB Nederland.

IKB Nederland en de Stichting Geborgde Dierenarts zijn overeenkomen dat de digitaal aangemaakte 1-op-1-overeenkomst van de Geborgde Dierenarts gelijkwaardig is aan de overeenkomst zoals die bij IKB Nederland achter de login kan worden aangemaakt. Dit betekent tevens dat Verin de overeenkomst van de Geborgde Dierenarts beoordeeld conform de overeenkomst van IKB Nederland. De overeenkomst moet wel zijn opgemaakt volgens de laatste versie van IKB Nederland . Dierenartsen en veehouders hoeven zich dus niet ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 15 – 2017

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens vanaf 1-7-2017

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft weer een aantal besluiten genomen aangaande het nieuwe Productievoorwaardenreglement IKB NV 9.1.4 per 1 juli 2017. Het vernieuwde reglement staat ook op de website. De meeste wijzigingen betreffen verduidelijkingen en/of relatief kleine aanpassingen. Zo is bv het onderdeel spleetbreedtes van de roostervloeren opgenomen in het reglement, voorheen was dit verwerkt in een bijlage. Maar ook het onderdeel  knaagdierenbestrijding aan de buitenkant van de stallen is aangepast zodat ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 14 – 2017

Ook in het signaleringsgebied een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan insturen

Tot op heden is het opstellen van een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan alleen verplicht voor bedrijven die met het gebruik van antibiotica in het actiegebied(rood) zitten. De TF ABRES-werkgroep heeft nu aan de IKB systemen gevraagd om varkensbedrijven die zich met één of meerdere diercategorieën gedurende drie opeenvolgende periodes in het signaleringsgebied(oranje) bevinden, eveneens een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan te laten opstellen. Het startpunt komt te liggen op 1-7-2017. Er wordt gerekend met 3 halfjaarlijkse periodes vanaf ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 13 – 2017

IKB Nederland gaat steeds voor de hoogste kwaliteit

                                                  

Zoals u ongetwijfeld weet hecht IKB Nederland grote waarde aan het niveau van het hoge kwaliteitssystemen van haar organisatie voor alle diersoorten. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat tijdens de inspecties voor een keurmerk de juiste informatie over uw bedrijf wordt vastgelegd in de hoogwaardige databanken. Naast de kwaliteit inspecties worden online IT inspecties ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 12 – 2017

IKB Nederland : even toegelicht waar we voor staan.

Soms is het goed om de organisatie en werkwijze van IKB Nederland toe te lichten. IKB Nederland is een organisatie die  werkt vanuit de optimalisatie van regelgeving, afnemers eisen, kosten en opbrengsten van de deelnemers. Dit doen we al jaren en we zijn blij  steeds meer deelnemers te hebben in alle mogelijke diersectoren en ketenpartijen. U bent al jaren klant bij ons en waarschijnlijk ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 11 – 2017

POV- miljoenen

Tot onze verbazing lazen we de afgelopen week dat de POV volgend jaar geld gaat vragen voor I&R. Was de POV niet de partij die riep dat IKB Nederland in de beginfase van de databanken te commercieel was? Eerst heeft de POV de miljoenen opgemaakt die nog resteerden vanuit het Productschap en die bestemd waren voor de boeren. Nu vraagt diezelfde POV weer enkele miljoenen uit de reserves van de NVV en de LTO. Reserves die konden worden opgebouwd ...

Lees verder →
0
Pagina 7 van 9 «...56789