Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 21 – 2018

I&R-registratie hobbydierhouders

Bij IKB Nederland kunnen ook hobbydierhouders met onder meer varkens al hun registraties doen achter de login van het dierhoudersplatform. IKB Nederland vindt het belangrijk dat alle houders van dieren hun melding kunnen doen. Deze wettelijke verplichting is ook van toepassing voor hobbydierhouders met een of enkele hobbyvarkens.

Hobbydierhouders die hun I&R-meldingen willen doen, kunnen zich aanmelden via de website www.ikbnederland.nl. U kunt hier gebruik maken van de knop “Aanmelden I&R”, deze staat bovenaan de website weergegeven. Met deze inlog kunnen ze voor een klein bedrag per jaar meldingen doen voor alle diersoorten.

IKB Nederland: zelfcontrole verboden stoffen

Deelnemers aan IKB Nederland voldoen aan de EU-richtlijn 96/23 voor monitoring op verboden stoffen. Naast de wettelijke verplichting om hier uitvoering aan te geven vindt IKB Nederland dit ook belangrijk voor de borging van een veilige voedselproductie. Iedere varkenshouder die deelneemt aan IKB Nederland voldoet hiermee aan de wettelijke eis.

Het monotoringssysteem van IKB Nederland is door de NVWA beoordeeld. IKB Nederland is daarmee de eerste instantie, die met een goedgekeurd systeem de controles die voortvloeien uit EU-richtlijn 96/23, uitvoert.

Regelmatig wordt er door IKB Nederland, opdracht gegeven aan de inspecteurs van Producert om op bedrijven onaangekondigd monsters te nemen van voer, water en urine. Deze monsters worden in het laboratorium van DUCARES onderzocht.

Op onze website IKB Nederland vindt u bij onderstaande link meer informatie over deze zelfcontrole. (http://www.ikbnederland.nl/ikb_nederland_varkens/producten-en-diensten/zelfcontrole-op-verboden-stoffen-ikb-nederland)

College Toezichthouders Producert

Afgelopen week is het College van Toezichthouders Producert bijeen geweest. Dit college toetst de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van Producert.  Alle documenten vanuit de handboeken, interne audits en managementreviews werden behandeld tijdens dit overleg. Ook zijn er toetsen gedaan op UBN-nummers om onderdelen te kunnen beoordelen.

De kwaliteitscoördinator van Producert heeft hierin de leden volledige inzage gegeven. Het CTP concludeerde dat de zaken goed op orde waren. Producert vindt een oordeel van externe partijen belangrijk om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te kunnen aantonen. Voor IKB Nederland Varkens, Exportwaardige Laad- en losplaats en MDV staat begin volgend jaar ook weer een beoordeling door de Raad voor Accreditatie op de planning.

Deze week stellen we weer een medewerker van Producert voor

“Ik ben Marsha Hertig, 42 jaar, woonachtig in Hardenberg met mijn vriend en onze kinderen, een zoon, Joshua, van vier jaar en een dochter, Jeneifa, van negen jaar. Naast mijn werk ben ik druk met de kinderen en vind ik het leuk om een goeie film te kijken maar ook sport ik regelmatig. Daarnaast vind ik uit eten gaan ook leuk om te doen.

Marsha werkt inmiddels alweer acht jaar bij de DGBgroup. De eerste vier jaar bij DGBBV waar ze op de helpdesk klanten ondersteunde bij vragen over adviesproducten en de voorbereidingen voor de keurmerken van IKB Nederland uitvoerde. Sinds vier jaar werkt ze bij Producert. Hier heeft ze een aantal jaren gewerkt als helpdesk en certificeerder. Ze is hiermee goed bekend met alle onderdelen van de organisatie. Tegenwoordig houdt ze zich voornamelijk bezig met het voorbereiden van dossiers m.b.t. certificering voor Maatlat Duurzame Veehouderij. Op dit vakgebied ontwikkelt ze zich momenteel tot specialist.

“Het leuke aan mijn werk vind ik de veelzijdigheid en afwisseling in de werkzaamheden. Dit komt doordat er MDV-reglementen zijn voor veel verschillende diercategorieën, zoals bijvoorbeeld melkveestallen, vleeskalverenstallen, melkgeitenstallen, vleesvarkensstallen en pluimveestallen, en deze reglementen gedurende het jaar en elk jaar veranderen. Met de klanten, adviseurs, inspecteurs en de certificeerders heb ik veelvuldig contact wat ik erg leuk vind om dit proces goed te begeleiden.”

Sinds kort is Marsha ook gecertificeerd als Lead Auditor ISO 9001:2015. Een kwalificatie van medewerkers waar Producert trots op is. Met dit certificaat toont ze onder andere naar externe partijen aan dat ze beschikt over de juiste kwalificatie voor het uitvoeren van haar functie. Producert heeft goed opgeleide medewerkers die zowel qua praktijk als theorie over de juiste vaardigheden en kennis beschikken.

0