Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3 – 2018

IKB Nederland en Holland Varken

Binnenkort ontvangt u van Producert een aanmeldformulier voor uw eventuele deelname aan de module Holland Varken. U beslist zelf of u, naast uw IKB Nederland Varkens certificering, mee wilt doen aan deze module. Voor de deelname is vanuit de EU gelden een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, waarvoor alle varkenshouders in aanmerking komen. Na volledige goedkeuring door de EU zal de POV overgaan tot het uitkeren van een financiële vergoeding. Deze is door de POV berekend op ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 2 – 2018

Elektrakeuring stallen in IKB Nederland

Twee keer per jaar neemt het College van Deskundigen nieuwe reglementen aan voor IKB Nederland. Dit doet het College aan de hand van actuele ontwikkelingen en na hierover uitvoerig intern, en eventueel met externe deskundigen, gesproken te hebben. Zo is dit jaar de elektrakeuring opgenomen in het Productievoorwaarden Reglement van IKB Nederland Varkens, een belangrijk onderdeel waar het College van Deskundigen vorig jaar een besluit over ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 1 – 2018

HACCP-opleiding

IKB Nederland heeft in een tweedaagse sessie  de inspecteurs, auditoren, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers van Producert opgeleid tot specialisten in voedselveiligheid. HACCP is hiervoor het keurmerk in de foodbedrijven. De hygiënevoorwaarden voor de bedrijven in de dierhouderij zijn opgenomen in IKB en de minister heeft aan IKB Nederland een erkenning uitgegeven voor de desbetreffende hygiënecode. Nu alle medewerkers van Producert en IKB Nederland zijn gekwalificeerd voor HACCP, kan IKB Nederland deze extra kwalificatie ook voor de foodbedrijven inzetten. Bij de ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 27- 2017

Ontstaan en geschiedenis van IKB Nederland

Het is een oude gewoonte om rond de jaarwisseling terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarbij komt dan ook vaak het ontstaan van iets in beeld. Het leek ons goed om de geschiedenis van IKB Nederland nog eens in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal hieronder genoemde onderdelen blikken we graag met u terug.

  • IKB Nederland is opgericht in 2003. Het heette toen IKB 2004. Hiermee werd de eerste stap gezet ...
Lees verder →
0

Nieuwsbrief 26 – 2017

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens per 01-01-2018

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 vastgesteld. Het nieuwe reglement gaat in op 01-01-2018. In het nieuwe reglement zijn een aantal onderdelen aangepast of toegevoegd:

  • Frauduleus handelen;
  • Recall-procedure;
  • Meetmethode berekening dierdagdosering;
  • Keuring elektrische installaties;
  • Milieu en mestafzet.
  • Module Antibioticavrij

Met de link http://www.ikbnederland.nl/ikb_nederland_varkens/reglement gaat u direct naar de pagina waar u het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 kunt bekijken. Hier treft ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 25 – 2017

IKB Nederland antibioticavrije dieren en vlees

IKB Nederland krijgt verzoeken van verschillende partijen die vlees willen van dieren die niet zijn behandeld met antibiotica. Er zijn dierhouders én afnemers van varkens, runderen, schapen en vlees die zich hierin willen onderscheiden en zich samen maximaal willen inzetten om het gebruik van antibiotica naar bijna nul te brengen. De komende tijd zal daarom een module worden ontwikkeld die hieraan invulling geeft. Wél moet ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 24

Relatief vaak voorkomende sancties IKB Nederland
Varkenshouders vinden het niet prettig om een sanctie te incasseren. Begrijpelijk, het herstel vraagt immers weer aandacht en tijd. Bovendien moet volgens het reglement voor een aantal artikelen het herstel met een herinspectie vastgesteld worden. Ook dit geeft weer kosten. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. We begrijpen dat het lastig is om het complete reglement van IKB Nederland steeds paraat te hebben. Toch is het altijd goed om dit zelf een keer ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 23 – 2017

Regelmatig zorgen wijzigingen bij modules of keurmerken van externe regelinghouders voor onduidelijkheid bij de veehouders. De inspecteurs van Producert voeren deze inspecties uit op deze modules aansluitend op IKB Nederland. Onze ervaring is dat niet altijd duidelijk met de leveranciers van varkens wordt overlegd wat de wijzigingen zijn van deze modules. Graag willen wij u hierin wat aandachtspunten geven zodat u zich voor kunt bereiden op de nieuwe wijzigingen.

BETER LEVEN KEURMERK

Per 01-01-2018 ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 22 – 2017

Kosten GLOBALG.A.P. gaan fors omhoog

IKB Nederland voert momenteel een benchmark uit op de nieuwe reglementen van GLOBALG.A.P. De eerste conclusie die hieruit getrokken moet worden is dat deelname aan GLOBALG.A.P. alle partijen meer tijd, meer energie en meer geld gaat kosten.

Wij vinden het belangrijk dat u voorbereid bent op de toekomst van de module GLOBALG.A.P. En dus noemen we hier alvast een aantal onderdelen die door de varkenshouder extra moeten worden ...

Lees verder →
0
Pagina 6 van 9 «...45678...»