Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 4 – 2021

Afleidingsmateriaal voor varkens

Elk varken dient voldoende afleidingsmateriaal tot zijn beschikking te hebben. Dit is een onderdeel van uw IKB Nederland varkens inspectie. Het is belangrijk dat varkens afleidingsmateriaal hebben zodat bijvoorbeeld staartbijten voorkomen kan worden. Hetzelfde geldt ook voor nestbouwmateriaal in de kraamhokken. Ook zien we dat de NVWA hier steeds vaker op controleert en dat dit boetes tot gevolg kan hebben.

Om u te helpen uit te zoeken wat nou goed afleidingsmateriaal is voor uw varkens, hebben wij een folder voor u beschikbaar gesteld in uw persoonlijke portaal van IKB Nederland. Deze kunt u vinden onder het kopje “Downloads”. In deze folder word uitgelegd waar afleidingsmateriaal aan moet voldoen, en wat het beste is voor in uw stal.

Het Beter Leven keurmerk runderen en IKB Nederland runderen

Producert hanteert altijd scherpe tarieven voor de inspecties van IKB Nederland en aanvullende modules. Door efficiëntie in de organisatie, digitale oplossingen en planning, lukt het Producert steeds om de kwaliteit op een hoog niveau te houden. Andere certificerende instellingen zijn al gauw €100,- duurder voor dezelfde certificaten.

Aandachtspunten tijdens uw inspectie

Meestal is alles tijdens een inspectie voor elkaar en ontvangen de meeste deelnemers meteen hun certificaat na afronding van het certificeringsproces. Omdat we dit graag zo willen houden, willen we u graag attenderen op afwijkingen die het meest voorkomen na aanleiding van een inspectie. We hopen daarmee het aantal afwijkingen nóg verder omlaag te brengen. Zodat iedere deelnemer zonder zorgen zijn dieren kan afzetten.

Hieronder vind u de 3 meest voorkomende afwijkingen n.a.v. een inspectie IKB Nederland varkens:

  1. Per 1-1-2024 dient de verlichting middels een tijdschakelaar geregeld te zijn
  2. De dierenarts dient een varkenshouderijbedrijf minimaal één keer per maand te begeleiden en legt dit vast in een bezoekverslag (visitebrief)
  3. Er dient jaarlijks op het bedrijf een welzijnscheck te zijn uitgevoerd voor alle aanwezige categorieën varkens, deze kan digitaal worden ingevuld en worden geüpload in uw portaal van IKB Nederland

Hieronder vind u de 3 meest voorkomende afwijkingen n.a.v. een inspectie IKB Nederland runderen:

  1. De dierenarts stelt samen met de rundveehouder het bedrijfsgezondheidsplan op, minimaal 1 keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd
  2. De dierenarts stelt samen met de  rundveehouder het bedrijfsbehandelplan op, 1 keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd
  3. Begeleiding van de gezondheidszorg van de IKB Nederland Runderen mag uitsluitend uitgevoerd worden door een bevoegde/ erkende dierenarts, hiermee dient de 1-op-1 overeenkomst tot de begeleiding volgens regeling IKB Nederland Runderen aangegaan te zijn

Controleer dus goed of u voorafgaand aan uw geplande inspectie deze punten voor elkaar heeft. De bewijsstukken kunnen uiteraard geüpload worden in het portaal van IKB Nederland net als alle andere documenten. Dit kunt u doen onder het kopje “Documentenbeheer”.

0