Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 5 – 2021

Een bedankje

Wij zijn uiteraard super blij met de nieuwe en verbeterde IKB Nederland website. Deze was nooit zo mooi geworden zonder de hulp van een aantal boeren die hun dieren en zichzelf beschikbaar gesteld hebben voor prachtige foto’s! Afgelopen week hebben wij voor deze toppers een bedank pakketje samengesteld. Wij waarderen deze hulp en gastvrijheid enorm.

Bij deze nogmaals bedankt voor de prachtige foto’s en video’s die wij op jullie bedrijven hebben mogen maken!

Dit zijn de heren Bazuin uit Drijber. Zij hebben onder andere hun mooie bedrijf beschikbaar gesteld voor het maken van foto’s en video’s voor de nieuwe website.

Varkensbedrijven met een dierdagdosering in het actieniveau (rood)

Binnenkort ontvangen alle varkenshouders die 1 of 2 jaar met hun DDD in het actieniveau zitten een brief van Producert. Hierin worden de acties aangegeven die uiterlijk voor 1-4-2021 uitgevoerd moeten worden. Indien uw bedrijf in één of meerdere categorieën te hoog zit ontvangt u hiervan een brief.

De volgende acties worden daarin beschreven:

  • De bedrijven die over 2020 een te hoge DDD hebben, dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan” op te stellen met hun bedrijfseigen dierenarts, evenals in voorgaande jaren.
  • De bedrijven die over zowel 2019 als 2020 een te hoge DDD hebben dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan actie niveau” op te stellen met hun bedrijfseigen dierenarts en een bedrijfsadviseur. Samen vormen die het adviesteam. In dit plan worden ook de datums van de verslagen van de twee volgende bijeenkomsten met het adviesteam vermeld.

In uw portaal op www.ikbnederland.nl kunt u al zien of de DDD in 2019 of 2020 te hoog was op uw bedrijf.

Ketenregisseurs voor het Beter Leven keurmerk

Voor het Beter Leven keurmerk is het een vereiste dat u een ketenregisseur heeft. Een ketenregisseur ondersteund u met de voorbereiding voor een inspectie. Voor u heeft dit als voordeel dat deze persoon vooraf de reglementen doorneemt en met u overlegt wat nog niet helemaal in orde is.

Het is erg belangrijk dat deze ketenregisseur ook zorgt dat hij u als bedrijf aanmeld in het portaal van Stichting Beter Leven keurmerk als deelnemer aan zijn of haar keten. Nadien ontvangt Producert namelijk de aanmelding vanuit stichting Beter Leven keurmerk, en mogen zij u pas inspecteren en certificeren voor deze module.

Hetzelfde geldt wanneer u wilt stoppen met het Beter Leven keurmerk. Uw ketenregisseur dient u dan weer af te melden in het portaal van Stichting Beter Leven keurmerk. U bent dan geen deelnemer meer aan zijn of haar keten. Nadien ontvangt Producert dan de afmelding, en mogen zij pas de module beëindigen.

Let dus goed op, wanneer u zich aan of af wilt melden voor het Beter Leven keurmerk, dat uw ketenregisseur deze zaken geregeld heeft.

0