Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 7 – 2021


Zelfcontrole verboden stoffen op varkenshouderijen
Een selectie van de varkensbedrijven van IKB Nederland zal ook dit jaar weer worden bezocht voor een monstername van voer, water en urine. Ook hobbymatige houders van varkens die zich voor de Zelfcontrole op verboden stoffen hebben aangemeld kunnen hiervoor bezocht worden. Deze monstername wordt onaangekondigd uitgevoerd door Producert. Deelnemers van IKB Nederland dienen hieraan deel te nemen. U dient hier dus aan mee te werken als een inspecteur van Producert zich meld bij uw bedrijf. Met de monstername voldoen de deelnemers van IKB Nederland Varkens aan de EU-richtlijn 96/23. Door de deelname in de pool van bedrijven van IKB Nederland Varkens zijn de kosten per deelnemer beperkt. Het onderzoek van de monsters wordt uitgevoerd door Ducares, welke erkend is als officieel laboratorium voor de controle van monsters (zie Staatscourant 2012 nr. 26878); Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012 nr. WJZ/12375453), houdende de regels inzake diergeneesmiddelen (regeling Diergeneesmiddelen). In het onderzoeksplan is het programma van de zelfcontrole van IKB Nederland Varkens vastgelegd. De gecertificeerde monsternemers van Producert voeren de monstername uit op de varkensbedrijven.

Module QS ook vaak bij levering aan Nederlandse slachterijen
De module QS word door veel varkenshouders herkend als een module die nodig is voor afzet naar Duitsland. Maar wat veel varkenshouders niet weten is dat ook veel Nederlandse slachterijen de module QS vereisen als voorwaarde om te kunnen leveren.

Het is dus belangrijk dat u goed met uw afnemer overlegd aan welke modules u moet voldoen om aan hen te kunnen leveren. Hiermee voorkomt u dat uw varkens niet worden geaccepteerd wanneer zij aankomen bij de slachterijen of bij de vleesvarkenshouder. Als u nog niet deelneemt aan de module QS dan kunt dit het best melden op ons kantoor zodat deze wordt meegenomen tijdens de eerstvolgende inspectie. U kunt ook tijdens uw inspectie voor IKB Nederland varkens aan de inspecteur doorgeven welke modules hij mee dient te nemen.

Gevolgen van afmelding ketenregisseur voor het Beter Leven keurmerk
Als deelnemer aan het Beter Leven keurmerk bent u verplicht te allen tijde een ketenregisseur te hebben. Nu komt het wel eens voor dat bedrijven wisselen van ketenregisseur, stoppen met hun bedrijf, of hun ketenregisseur stopt. In deze gevallen dient de ketenregisseur het bedrijf af te melden in het portaal van Stichting Beter Leven keurmerk. Maar let hier bij goed op! Heel vaak meld de ketenregisseur het bedrijf af, zonder overleg met de varkens- of rundveehouder. Op het moment dat de afmelding gedaan is, word het bedrijf per direct van het register van Stichting Beter Leven keurmerk gehaald. Dat betekent dan ook dat het bedrijf niet meer gecertificeerd is voor het Beter Leven keurmerk, en problemen krijgt met zijn afzet naar de slachterij. Ook als vleesvarkenshouder dient u bij elke aanvoer te checken of de vermeerderaar van de biggen nog voldoet aan het Beter Leven keurmerk.

Helaas gebeurt dit te vaak, en hebben deze acties grote gevolgen voor de varkenshouders. Denk aan de financiële gevolgen, afnemende varkensbedrijven die moeten worden uitgesloten doordat zij geen Beter Leven waardige biggen hebben afgenomen, etc.

Houd dus goed in de gaten wanneer u gaat wisselen van ketenregisseur, gaat stoppen met uw bedrijf, of wanneer uw ketenregisseur gaat stoppen, dat u niet te vroeg afgemeld wordt door uw ketenregisseur. Zorg er altijd voor dat uw nieuwe ketenregisseur u optijd weer aanmeld.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze nieuwe, verbeterde website www.producert.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0