Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 13 – 2017

IKB Nederland gaat steeds voor de hoogste kwaliteit

                                                  

Zoals u ongetwijfeld weet hecht IKB Nederland grote waarde aan het niveau van het hoge kwaliteitssystemen van haar organisatie voor alle diersoorten. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat tijdens de inspecties voor een keurmerk de juiste informatie over uw bedrijf wordt vastgelegd in de hoogwaardige databanken. Naast de kwaliteit inspecties worden online IT ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 12 – 2017

IKB Nederland : even toegelicht waar we voor staan.

Soms is het goed om de organisatie en werkwijze van IKB Nederland toe te lichten. IKB Nederland is een organisatie die  werkt vanuit de optimalisatie van regelgeving, afnemers eisen, kosten en opbrengsten van de deelnemers. Dit doen we al jaren en we zijn blij  steeds meer deelnemers te hebben in alle mogelijke diersectoren en ketenpartijen. U bent al jaren klant bij ons en ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 11 – 2017

POV- miljoenen

Tot onze verbazing lazen we de afgelopen week dat de POV volgend jaar geld gaat vragen voor I&R. Was de POV niet de partij die riep dat IKB Nederland in de beginfase van de databanken te commercieel was? Eerst heeft de POV de miljoenen opgemaakt die nog resteerden vanuit het Productschap en die bestemd waren voor de boeren. Nu vraagt diezelfde POV weer enkele miljoenen uit de reserves van de NVV en de LTO. Reserves die konden worden opgebouwd ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 10-2017

Reinigen vleesvarkensafdelingen

Vorige keer hebben we aandacht besteed aan de netheid rond de stallen. Deze keer concentreren we ons op de netheid in de stal. De meeste varkenshouders reinigen en ontsmetten na het leegkomen van een afdeling de stallen, conform art. 9.14 van het reglement van IKB Nederland. Dit is een van de eerste artikelen sinds de oprichting van IKB Nederland. De laatste tijd merken we dat sommige varkenshouders hun vleesvarkensstallen c.q. -afdelingen na het leegkomen niet consequent reinigen. Dit is ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 9 – 2017

IKB Nederland Rund gecertificeerd

IKB Nederland Rund levert soms imposante plaatjes op van dieren die klaar zijn voor de slacht. De hieronder afgebeelde IKB Nederland gecertificeerde fokstier gaat veel kilo’s kwaliteitsvlees leveren. De afnemers zijn goed tevreden over IKB Nederland. Deelnemers tonen aan dat ze voldoen aan de regelgeving op het gebied van de 1-op-1 relatie overeenkomst met de dierenarts, de bedrijfsgezondheid- en bedrijfsbehandelplannen en de registratie van medicijnen in de aangewezen databank. Ook de IKB Nederland Rund Scharrel ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 8 – 2017

Politiek in de dierhouderij

IKB Nederland signaleert op dit moment in de dierhouderij veel praatgroepjes die over tal van onderwerpen een mening ventileren. Deze groepen zijn ontstaan na het opheffen van de productschappen. Ze opereren los van elkaar en lijken zich heel belangrijk te vinden. Ze hebben wel iets weg van politieke partijen. Men noemt zich een werkgroep of een taskforce met allerlei bestuurders die vergaderen en zich willen profileren. Het belang van de dierhouderij , transporteurs of dierenartsen wordt daar ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 7-2017

Plateaus in stallen voor Beter Leven

Afgelopen jaar hebben een aantal partijen in de varkenshouderij diverse keren overleg gehad met de stichting Beter Leven over plateaus in varkensstallen. De kern van die gesprekken bestond uit de vraag wanneer het plaatsen van een plateau aangemerkt werd als een verbouwing. Stichting Beter Leven heeft nu expliciet aan Producert aangegeven dat het plaatsen van een plateau bij vleesvarkens of gespeende biggen niet als een verbouwing wordt gezien. Dus daglicht doorlatend oppervlakte hoeft alleen te ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 6 – 2017

Verdoofd castreren, pijnbestrijding, of beide in QS?                                                      

Per 1-1-2019 geldt in Duitsland een verbod op het onverdoofd castreren van beerbiggen. Hoe de Duitsers daarmee in de praktijk zullen omgaan is nog niet duidelijk, hoewel men wel volop zoekt naar een oplossing. In Duitsland is men méér voorstander van pijnbestrijding bij het castreren dan van het verdoofd castreren zoals we dat in Nederland kennen. Op het gebied van pijnbestrijding zijn enkele ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 5 – 2017

Voedsel Keten Informatie (VKI)

Bij IKB Nederland staat de bewaking van voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid op een hoog peil. Om dit hoge niveau continue te kunnen waarborgen is er iedere dag contact met alle slachterijen in Nederland. Deze ontvangen dagelijks uit het digitale systeem de meest recente informatie op het gebied van de salmonella status en alle andere relevante zaken die vastgelegd zijn tijdens de IKB Nederland-inspectie. Door deze openheid vanuit de kant van de deelnemers weten de slachterijen direct dat ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 4 – 2017

IKB Nederland bespaart u een berg papierNaamloos

Kijk eens achter uw login bij documentenbeheer, en u zult versteld staan van het aantal documenten dat u kunt uploaden. Voor IKB Nederland hoeft u geen berg papier bij te houden. Een modern IKB-systeem inspecteert en controleert digitaal. Van ons mag u stoppen met de papieren massa. Ook slachtbonnen en voerbonnen kunnen digitaal worden aangeleverd: dus ook voor IKB Nederland Varkens is ...

Lees verder →
0
Pagina 9 van 10 «...678910