Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 24

Relatief vaak voorkomende sancties IKB Nederland
Varkenshouders vinden het niet prettig om een sanctie te incasseren. Begrijpelijk, het herstel vraagt immers weer aandacht en tijd. Bovendien moet volgens het reglement voor een aantal artikelen het herstel met een herinspectie vastgesteld worden. Ook dit geeft weer kosten. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. We begrijpen dat het lastig is om het complete reglement van IKB Nederland steeds paraat te hebben. Toch is het altijd goed om dit zelf een keer door te nemen, eventueel samen met een van uw bedrijfsadviseurs. Voor het verkrijgen en behouden van uw certificaat moet u natuurlijk sowieso voldoen aan alle criteria van IKB Nederland.
Graag maken we u attent op door de inspecteurs vastgestelde veel voorkomende afwijkingen. Door deze punten op uw bedrijf extra te controleren, kunt u in de toekomst sancties voorkomen. Hieronder vindt u een aantal van deze aandachtspunten:

  • Plattegrond van het bedrijf: Op de plattegrond staan niet alle onderdelen die verplicht zijn of de plattegrond is niet zichtbaar aan de buitenkant van het bedrijf. (IKB NV Artikel 5.1 en 5.2)
  • Brandblussers: Er zijn geen goedgekeurde brandblussers op het bedrijf. (IKB NV Artikel 12.2)
  • Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan: Een of beide plannen zijn niet geüpload. (Artikel IKB NV 20.4 en 20.6)
  • Reinigingsprotocol: Het protocol is niet aanwezig en/of geüpload. (Artikel IKB NV 9.14) Voorbeelden vindt u achter uw login bij documenten.
  • Ongediertebestrijding: Ongedierte wordt niet bestreden door een daartoe gespecialiseerd bedrijf, of de ondernemer heeft hiervoor geen certificaat behaald. (Artikel IKB NV 11.3)

Contacten IKB Nederland met Japanse specialisten.
Afgelopen week heeft IKB Nederland met diverse internationale partijen overleg gehad. Professor Ren Isomura van de University of Tokyo uit Japan twee van de beste dierenartsen van Japan waren bij IKB Nederland op bezoek. Leo Verheijen (directeur en secretaris IKB Nederland) heeft samen met Remco Klomp (directeur en IT- specialist) een uitgebreide presentatie gegeven op de registratiesystemen en de werkwijze van de aangewezen databanken. Namens de SDa was professor Jaap Wagekers aanwezig. Tevens nam een onderzoeker uit Equador aan het gesprek deel. Er is uitgebreid ingegaan op de wijze waarop via de databank DGBase registratie en verantwoording van veterinaire informatie worden beheerd. Diverse procedures van berekenen, verzamelen en beveiligen van data zijn besproken. De Japanse veterinairen waren erg onder de indruk van de kwaliteit die IKB Nederland voor en namens de Nederlandse Varkenshouderij weet te realiseren. Er zijn afspraken gemaakt met de Japanse veterinairen voor vervolggesprekken, waarin we gezamenlijk dieper in zullen gaan op de registratie van antibioticagegevens en de wijze van inspecties en reglementontwikkeling zoals IKB Nederland dat doet.

Op de foto Remco Klomp met Ren Isomura en de Japanse dierenartsen
Leo Verheijen ontbreekt op deze foto.

Overleg IKB Nederland met GlobalG.A.P.
Jennifer Nijman (kwaliteitscoördinator Producert) en Leo Verheijen (IKB Nederland) hadden deze week een afstemmingsoverleg met GlobalG.A.P. Deze keer vond het gesprek plaats op het kantoor van GlobalG.A.P. in Keulen(Duitsland). Diverse onderdelen zijn op een constructieve manier op elkaar afgestemd. Er is afgesproken om deze afstemming op een reguliere wijze vorm te geven. Ook hiervoor zijn vervolgafspraken gemaakt. Het eerstvolgende overleg staat al voor begin volgend jaar gepland.

Ontwikkeling IKB Nederland Varkens
In November vergadert het College van Deskundigen van IKB Nederland Varkens. Er zullen weer enkele verbeteringen voor het reglementen op de agenda staan. Zo staan brandveiligheid en elektrische installaties op de agenda en zal er daarnaast een agendapunt zijn over milieumaatregelen waarbij ingegaan wordt op ammoniak- en fijnstofuitstoot bij de deelnemers. De College leden zullen hierover een besluit nemen zodat deze verbeteringen per 01-01-2018 zullen ingaan voor de deelnemers.

0