Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 23 – 2017

Regelmatig zorgen wijzigingen bij modules of keurmerken van externe regelinghouders voor onduidelijkheid bij de veehouders. De inspecteurs van Producert voeren deze inspecties uit op deze modules aansluitend op IKB Nederland. Onze ervaring is dat niet altijd duidelijk met de leveranciers van varkens wordt overlegd wat de wijzigingen zijn van deze modules. Graag willen wij u hierin wat aandachtspunten geven zodat u zich voor kunt bereiden op de nieuwe wijzigingen.

BETER LEVEN KEURMERK

Per 01-01-2018 wordt het reglement van het Beter Leven keurmerk(BLk) op meerdere onderdelen aangepast. Wij vinden het belangrijk u hierop tijdig te attenderen. Eén wijziging betreft het verrijkingsmateriaal. Dit moet vanaf 01-01-2018 ook eetbaar te zijn. (Hout of kunststof is niet eetbaar). Daarnaast moet het kauwbaar, onderzoekbaar en manipuleerbaar zijn. Veel varkenshouders zullen het verrijkingsmateriaal de komende maanden moeten aanpassen. De ketenregisseur zal u hierover natuurlijk ook nog informeren. Tevens kan hij oplossingen aandragen. Vraag de ketenregisseur tijdig wat u op uw bedrijf moet aanpassen, om te voorkomen dat u tijdens de inspectie een sanctie ontvangt. De volledige criteria, zoals deze gelden per 01-01-2018 staan ook op de website van BLk. Ook verschijnt binnenkort een folder van BLk met uitleg over welke materialen als verrijkingsmateriaal acceptabel zijn. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren over de wijzigingen bij BLK.

Vion Welfare voor zeugenhouders en vleesvarkenshouders

Vion heeft bij Producert het verzoek neergelegd om zijn leveranciers, naast IKB Nederland, ook te inspecteren voor de module Vion Welfare. Vion heeft Producert een lijst met leveranciers aangeleverd.  Een groot aantal bedrijven levert direct aan Vion. Dit zijn voornamelijk varkenshouders die hun vleesvarkens rechtstreeks aan Vion leveren. Maar het gaat ook om bedrijven die vleesvarkens indirect leveren aan Vion en zeugenbedrijven die biggen leveren die uiteindelijk als vleesvarken bij Vion terecht komen.

De inspecteurs van Producert komen regelmatig varkenshouders tegen die hierover door hun afnemer onvoldoende geïnformeerd zijn en ook onvoldoende bekend zijn met de nieuwe regeling Vion Welfare. Onze inspecteurs zullen u vragen of u aan deze regeling wilt meedoen. U moet echter zelf, eventueel in overleg met uw afnemer, besluiten of u wel of niet mee wilt doen aan de module Vion Welfare.

Vragen over het reglement Vion Welfare 

Voor vragen over de overeenkomst of overige vragen over de volledige inhoud van het reglement van Vion Welfare kunt u contact opnemen met kwaliteit.farming@vionfood.com of direct met uw tussenpersoon of handelaar.

Overige slachterijen

Meerdere slachterijen en/of handelaren hebben eigen concepten of voorwaarden waaraan leveranciers/varkenshouders moeten voldoen.  Als slachterijen of handelaren ons hierover benaderen dan willen wij graag varkenshouders helpen om te anticiperen op de regels, zodat op die onderdelen de naleving van het reglement beter is of wordt. Hiervoor kunt u contact opnemen met IKB Nederland.

0