Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 22 – 2017

Kosten GLOBALG.A.P. gaan fors omhoog

IKB Nederland voert momenteel een benchmark uit op de nieuwe reglementen van GLOBALG.A.P. De eerste conclusie die hieruit getrokken moet worden is dat deelname aan GLOBALG.A.P. alle partijen meer tijd, meer energie en meer geld gaat kosten.

Wij vinden het belangrijk dat u voorbereid bent op de toekomst van de module GLOBALG.A.P. En dus noemen we hier alvast een aantal onderdelen die door de varkenshouder extra moeten worden uitgevoerd.

De varkenshouder zal voor zijn bedrijf zelf een risicoanalyse moeten maken voor wat betreft mogelijke gevaren op het gebied van dierwelzijn, voedselveiligheid en diergezondheid. Ook de mogelijke risico’s voor medewerkers en bezoekers moet hij in beeld brengen. Daarnaast zal de varkenshouder, voorafgaand aan de inspectie, zelf zijn bedrijf moeten beoordelen op het volledige reglement van IKB en de aanvullende module GLOBALG.A.P. Deze beoordeling zal vooraf naar Producert moeten worden gestuurd en worden beoordeeld. Ook tijdens de inspectie op het bedrijf zal het aantal onderdelen voor GLOBALG.A.P. uitgebreider zijn.

Met de door GLOBALG.A.P. voorgestelde wijzigingen verandert er veel voor de varkenshouder. Hij zal aanzienlijk meer tijd moeten besteden aan borging en administratieve vastlegging voorafgaand aan de inspectie. Vervolgens moet hij, zoals gezegd, die gegevens ook voorafgaand aan de inspectie aan de controlerende en certificerende instantie toesturen. Daarmee zullen kosten en tijdsbesteding van de varkenshouder fors toenemen. Zoals het er nu uit ziet zal dit leiden tot een verdubbeling van de kosten van inspectie en certificering voor GLOBALG.A.P.

Deelnemers maken zelf de keuze om een inspectie uit te laten voeren voor de module GLOBALG.A.P. Toch blijft de vraag of de extra investeringen nog enig praktisch nut hebben. Deze afweging zal de varkenshouder moeten maken als zijn afnemer hem verzoekt om mee te doen aan GLOBALG.A.P. Het grootste voordeel van GLOBALG.A.P.is dat vleesverwerkers en supermarkten hun buitenlandse afnemers iets extra’s kunnen aanbieden en, vooral dit punt is belangrijk, dat ze heel gemakkelijk vlees uit de rest van de wereld kunnen importeren en Nederlands vlees gelijkwaardig maken met de rest van de wereld.

Varkenshouders staan nu voor een keuze: Wil u als varkenshouder gaan voor het vertrouwde  hoogwaardige kwaliteitssysteem van IKB Nederland of wilt u investeren in GLOBALG.A.P. De invloed die Nederlandse varkenshouders in GLOBALG.A.P. hebben is minimaal. Binnen IKB Nederland is het College van Deskundige degene die besluiten nemen. Hierin zitten varkenshouders die samen met een aantal praktische ketenpartijen besluiten nemen.

In een volgende nieuwsbrief komen we met aanvullende informatie hierover.

0