Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Producert januari 2019


Even voorstellen

De gloednieuwe nieuwsbrief van Producert. Regelmatig ontvangt u deze nieuwsbrief in uw mailbox met daarin de laatste nieuwtjes binnen Producert. We hopen u zo op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt binnen en buiten ons bedrijf op gebied van de veehouderij. Ook zullen we regelmatig medewerkers voorstellen zodat u als klant van Producert onze werknemers een stukje beter leert kennen. Veel leesplezier!

Planningsbrief

Binnenkort introduceren wij onze vernieuwde planningsbrief. Voorheen kreeg u ook al een planningsbrief, en net als altijd ontvangt u deze 3 weken voor aanvang van de inspectie en word hierin de datum/tijd van de inspectie vermeld. Bij de vernieuwde planningsbrief hebben we een nieuwe checklist toegevoegd waarop u kunt aflezen wat u moet hebben klaar liggen voor de inspectie. Houd deze dus in de gaten!
Meest voorkomende afwijkingen in 2018

Hieronder hebben we de 5 meest voorkomende afwijkingen opgesteld die in 2018 zijn geconstateerd tijdens inspecties. U kunt hier voor uzelf uit nagaan of deze punten op uw bedrijf van toepassing zijn en of deze in orde zijn. In deze nieuwsbrief hebben we de meest voorkomende afwijkingen voor de regeling IKB Nederland varkens genomen.
Artikel 12.3 – Elektrische installaties dienen 1 keer per 5 jaar te worden gekeurd
Artikel 13.9 – Per 1-1-2020 dient verlichting geregeld te zijn via een tijdschakelaar
Artikel 12.2 – Er dienen goedgekeurde brandblussers aanwezig te zijn
Artikel 20.6 – Het actuele bedrijfsbehandelplan dient geüpload te zijn in de DGBase
Artikel 20.4 – Het actuele bedrijfsgezondheidsplan dient geüpload te zijn in de DGBase
Topper van een boer
Regelmatig willen we in de nieuwsbrief graag één van onze klanten uitlichten. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een goede daad die deze heeft verricht, of bijvoorbeeld omdat hij glansrijk door de inspectie is gekomen. Deze boer ontvangt dan een T-shirtje van Producert met daarop “Topper van een boer” als cadeautje.
Beter Leven keurmerk voor Keten regisseurs en verwerkende bedrijven

Zoals u bekend voert Producert voor de dierhouderij inspecties en certificering uit voor het Beter Leven keurmerk. Ook de vlees verwerkende bedrijven en ketenregisseurs kunnen door Producert gecertificeerd worden voor het Beter Leven keurmerk. We beschikken binnen onze organisatie over specifieke kennis en sluiten goed aan bij de kleinere en middelgrote vleesverwerkers of ketens. Wij willen graag de mogelijkheden met u bespreken of uw onderneming ook in aanmerking komt voor het Beter Leven keurmerk. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact met ons kantoor opnemen.
Wijzigingen reglement Beter Leven Runderen 2 sterren

Vanaf 1-1-2019 is het nieuwe aangepaste reglement van het Beter Leven keurmerk Runderen 2 sterren in gegaan. Een voorbeeld van een aanpassing waar u als rundveehouder rekening mee kunt gaan houden is dat het onthoornen van runderen dient te gebeuren als deze jonger zijn dan 2 maanden. Ook dient alle antibiotica die word gebruikt op het rundveebedrijf voorgeschreven te zijn door de (bedrijfseigen) dierenarts. Het reglement inclusief alle wijzigingen is terug te vinden op de website van het Beter Leven keurmerk (https://beterleven.dierenbescherming.nl).
0