Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 20 – 2018

College van Toezichthouders Producert (CTP)

Om de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de integriteit te waarborgen, beoordeelt een College van Toezichthouders de werkzaamheden van Producert. Afgelopen week heeft het CTP deze beoordeling uitgevoerd. Daarnaast zijn de audits van de Raad voor Accreditatie voor de NEN-EN-ISO/IEC 17065 en NEN-EN-ISO/IEC 17020 natuurlijk van grote waarde. Producert geeft steeds aan dat ze de beoordelingen door externen belangrijk vindt. Met de opmerkingen c.q. aandachtspunten kunnen de systemen voor inspectie en certificering immers verbeterd worden.

Wie is Jennifer Nijman?

Jennifer is kwaliteitscoördinator bij Producert. Ze heeft een hbo-opleiding Bedrijfseconomie gevolgd. Voor de functie bij Producert heeft ze ook de opleiding KAM-coördinator met goed resultaat afgesloten en is ze nu bezig met de opleiding voor Lead Auditor. Ze beoordeelt de certificaten voor alle keurmerken en geeft de eindbeslissing bij het ondertekenen hiervan. Naast de certificering beheert ze het kwaliteitssysteem in overeenstemming met de accreditaties van Producert (NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17065). Hieronder vallen het kwaliteitshandboek, het procedurehandboek en de overige kwaliteitsdocumenten. Verder houdt ze zich bezig met het ontwikkelen en verbeteren van het kwaliteitssysteem en de werkprocedures. Ook zorgt ze ervoor dat de inspecteurs en certificatiemedewerkers worden opgeleid volgens de actuele en geldende kwaliteitseisen. Tot haar takenpakket behoren ook het signaleren, registreren en analyseren van problemen op het gebied van kwaliteitsmanagement en het ontwikkelen van maatregelen ter voorkoming hiervan.

Een belangrijk onderdeel van haar werk vormt het opstellen, uitvoeren en analyseren van interne en externe audits, en deze beoordelen naar het kwaliteitssysteem en de werkprocedures van Producert.  Daarnaast is Jennifer continu bezig om het kwaliteitsmanagement in de organisatie te verbeteren.

Jennifer zorgt er met haar kennis en inzet voor dat Producert de inspectie en certificering bij de deelnemende veehouderijbedrijven bij voortduring op een hoog kwaliteitsniveau kan uitvoeren.

Jennifer woont in Beerzerveld in Overijssel en is 30 jaar jong. Hier woont ze samen met haar vriend Arjan, en hun zoontje Mason die bijna twee jaar is. Naast haar werk vindt ze het fijn om een goed boek te lezen of een spannende serie op tv te volgen. Maar ook een mooie wandeling met haar hond Djez vindt ze leuk om te doen. Haar hond is zes jaar en is een kruising tussen een Duitse herder en een Husky.

Brand varkensstal

Deze week is er een varkensstal in het Brabantse Asten-Heusden afgebrand. Heel ingrijpend voor de varkenshouderij en de familie. Bij IKB Nederland zijn we steeds op zoek naar maatregelen die te controleren zijn, en waarmee het risico op brand kan worden voorkomen of waardoor bij een brand sneller ingegrepen kan worden. Enkele onderdelen zijn in de reglementen al geregeld. Dat dit niet eenvoudig is weet iedereen. Bij de eerstvolgende bijeenkomst van het College van Deskundigen van IKB Nederland Varkens zal dan ook aandacht besteed worden aan deze situatie.

0