Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 22 – 2018

Wijzigingen productievoorwaarden reglement IKB Nederland varkens

Tijdens de laatste vergadering van het College van Deskundigen van IKB Nederland Varkens  zijn de wijzigingen van het productievoorwaarden reglement van IKBNV vastgesteld, deze wijzigingen zullen per 1-1-2019 van kracht zijn. Tijdens de vergadering is besloten het productievoorwaardenreglement op een aantal punten aan te scherpen. Dit heeft onder andere betrekking op de elektrakeuring, alle deelnemers aan IKB Nederland Varkens dienen deze keuring 1 keer per 5 jaar uitgevoerd te laten hebben met ingang van 1-1-2019. De aanleiding voor deze aanpassing zijn de diverse stalbranden in de afgelopen maanden waarbij de branden zijn ontstaan door kortsluiting.  Artikel 12.2 is daarvoor aangevuld met brandhaspels, waar voorheen alleen  goedgekeurde brandblussers aanwezig waren, zijn nu ook brandhaspels opgenomen. Ook is de sanctionering aangepast voor artikelen 10.10, 12.2, 12.3, 25.1 en 30.3, voorheen kregen deelnemers een waarschuwing als deze tijdens de inspectie ‘niet conform’ waren bevonden, waardoor ze een jaar de tijd hadden om de sanctie op te lossen. Vanaf volgend jaar dient u de sanctie bij deze artikelen direct op te lossen. Artikel 5.1 Voorziening op het bedrijf (plattegrond, aangezicht en scheiding van bedrijfsgedeelte) en 11.4 bestrijding van knaagdieren aan de buitenkant van de stallen zal bij een niet-conform vanaf 1-1-2019 worden beoordeeld met een her- inspectie in plaats van een waarschuwing. Ook de artikelen met betrekking tot het bedrijfsgezondheidsplan zijn aangepast, deze dient uiterlijk binnen 13 maanden na de tekendatum van het voorgaande bedrijfsgezondheidsplan te worden geëvalueerd, maar ten minste ieder kalender jaar.

Het actuele en nieuwe reglement is zichtbaar op de website van IKB Nederland (www.ikbnederland.nl).

Brochure hok verrijking

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. Zo wordt dit ook vereist vanuit het reglement van IKB Nederland varkens. Het doel wordt aangegeven, maar hoe de varkenshouder dit doel wil behalen, mag hij zelf bepalen. In de praktijk geeft dit enerzijds ruimte aan innovatie, maar anderzijds minder houvast en duidelijkheid of de gebruikte hokverrijking wel voldoet aan de wettelijke norm. Om de varkenshouder te helpen op dit vlak de juiste keuzes te maken, presenteert WUR (Wageningen UR) de brochure Hokverrijking. Deze brochure baseert zich op de nieuwe aanbevelingen uit het werkdocument dat de Europese Commissie (EC) in 2016 heeft uitgebracht. Dit met als doel het couperen van staarten minder noodzakelijk te maken. Vanaf 1 januari 2019 gaat de NVWA strenger controleren en handhaven op de aanwezigheid van goed afleidingsmateriaal. Op basis van deze brochure kan de varkenshouder beoordelen of het huidige materiaal voldoet, en kan hij eventueel ook keuzes maken in aanvullingen daarop.

Benieuwd geworden naar de brochure, klik dan door naar deze link: https://www.wur.nl/upload_mm/5/1/5/65afcc40-912a-41b7-a2eb-1cef682c4024_8412103332%20-%20Hokverrijking_voor_Varkens_v05.pdf

Antibioticaregistratie konijnenhouderij

Vanaf 1-1-2016 is DGBase (IKB Nederland) door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) de aangewezen databank voor antibioticaregistratie voor de konijnen houderij. Iedere konijnenhouder in Nederland met meer dan 250 konijnen dient zijn antibioticagebruik te registreren in de antibiotica databank van DGBase. De konijnendierenarts registreerde  in zijn management software de gebruikte antibiotica, dit zal nog steeds zo zijn. Wat wel nieuw is, is dat IKB Nederland in overleg  met het LTO en StiBeKon (Stichting Belangenbehartiger Konijnenhouderij) een module heeft ontwikkeld om de dieraantallen maandelijks te registreren in een digitale diertelkaart waardoor er gemakkelijk kan worden aangegeven hoeveel dieren er maandelijks aanwezig waren door de konijnenhouders. IKB Nederland heeft hiervoor naar alle konijnenhouders een overeenkomst gestuurd om zich aan te melden voor deze module. Heeft u deze overeenkomst nog niet retour gestuurd? Doe dit dan alsnog zo spoedig mogelijk naar info@ikbnederland.nl.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2019 aan onze relaties

Wij wensen al onze relaties prettige feestdagen en een goed en gezond 2019. Ook danken wij u voor het gestelde vertrouwen in IKB Nederland in de afgelopen jaren. We hopen nog vele jaren met u te mogen samenwerken.

0