Maatlat Duurzame Veehouderij

Voor wie?Logo maatlat duurzame veehouderij - producert.nl

Het keurmerk Maatlat Duurzame Veehouderij is voor veehouders die hun nieuwe of te verbouwen stal willen certificeren.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het keurmerk?MDV

Veehouders die het certificaat “Maatlat Duurzame Veehouderij” hebben kunnen hiermee in de ontwerpfase aantoonbaar maken dat zij de stal duurzaam gaan realiseren en in de opleverfase aantoonbaar maken dat de stal ook daadwerkelijk duurzaam gebouwd is.

Veehouders die het certificaat hebben behaald komen in aanmerking voor de fiscale regelingen MIA (Milieu Investering Aftrek) en VAMIL (Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen). Afhankelijk van de financiële positie van de veehouder kan dit financieel zeer aantrekkelijk zijn.

De Maatlat Duurzame Veehouderij zit aan diverse kritische termijnen verbonden. Het is belangrijk deze goed in de gaten te houden.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot het keurmerk op?

Eigenaar van het Keurmerk is SMK. Een College van Deskundigen bepaalt het beleid en stelt de eisen vast waaraan veehouders dienen te voldoen.

 

Nieuws

Sinds 2013 zijn er MDV-certificatieschema’s voor melkgeiten en vleesveestallen. In 2013 waren deze stallen echter nog niet opgenomen in de Milieulijst. Inmiddels is het mogelijk om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor vleesvee en melkgeiten aan te melden voor de MIA-\Vamilregeling. In 2014 is er goedkeuring van de Europese commissie ontvangen en zijn de codes voor duurzame vleesvee- en melkgeitenstallen opgenomen in de Milieulijst. Voor MIA\Vamil kunnen investeringsverplichtingen worden gemeld bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland tot 3 maanden na het aangaan ervan.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met de Maatlat Duurzame Veehouderij (alleen in combinatie met de oplevertoets) zijn:

  • IKB Nederland Varkens
  • IKB Nederland Runderen
  • Producert Gecertificeerd Scharrelvlees (alleen productiebedrijven)
  • Beter Leven Keurmerk
  • Monstername van Water