Nieuwsberichten

Maatlat Duurzame Veehouderij stal: wat houdt dit in?

Zoals u weet richt Producert zich met name op het inspecteren en certificeren van bedrijven in de agrarische sector. Als onafhankelijke certificatie-instelling voert Producert onder andere inspectie en certificering uit van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Als veehouder van plan uw huidige stal te verbouwen of in een nieuwe stal te investeren? Lees verder, want wellicht is een Maatlat Duurzame Veehouderij stal interessant voor u.

Uitleg Maatlat Duurzame Veehouderij stal

Een Maatlat Duurzame Veehouderij stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor dierenwelzijn en diergezondheid en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een stal die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij heeft, voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op thema’s/maatlatten zoals ammoniakemissie, dierenwelzijn, energie en fijn stof. Veehouders die het certificaat behaald hebben voor hun stal(len) kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Milieuvriendelijke investeringen worden met deze regelingen gestimuleerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Al sinds de start in 2007 blijkt Maatlat Duurzame Veehouderij een aantrekkelijk instrument voor ondernemers.

Producert inspecteert en certificeert uw stal!

Het keurmerk Maatlat Duurzame Veehouderij bestaat, zoals de naam al zegt, uit een aantal maatlatten. Zoals ook in de tweede alinea te lezen, zijn ammoniakemissie, dierenwelzijn, energie en fijn stof enkele voorbeelden. Elke maatlat/Elk thema biedt een aantal keuzemaatregelen op basis waarvan de veehouder punten kan verdienen. Bij het thema energie dienen de maatregelen bij te dragen om de CO2-uitstoot terug te dringen via energiebesparing en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het eigen gebruik. Per maatlat/thema dient de veehouder een minimaal aantal punten te behalen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij. De inspectie en certificering van de Maatlat Duurzame Veehouderij valt uiteen in twee onderdelen namelijk de ontwerp- en opleverfase.

Vragen rondom Maatlat Duurzame Veehouderij of aanmelden?

Heeft u vragen over het keurmerk Maatlat Duurzame Veehouderij, neem dan gerust contact met Producert op. Via Producert kunt u zich ook aanmelden voor het keurmerk.

Maatlat Duurzame Veehouderij - Producert.nl

0