Wat wordt geïnspecteerd en gecertificeerd?

Het keurmerk Maatlat Duurzame Veehouderij bestaat zoals de naam al zegt uit een aantal maatlatten. Ammoniak, Diergezondheid, Dierwelzijn en Energie zijn enkele voorbeelden. Elke maatlat biedt een aantal keuzemaatregelen op basis waarvan de veehouder punten kan scoren. Denk hierbij bijvoorbeeld voor de Energiemaatlat aan het toepassen van energiezuinige lampen of zonnepanelen.

Per maatlat dient de veehouder dan een minimaal aantal punten te scoren om uiteindelijk in aanmerking te komen voor het certificaat.

De inspectie en certificering van de Maatlat Duurzame Veehouderij valt uiteen in twee onderdelen. De ontwerpfase en opleverfase.

 

Ontwerpfase

In de ontwerpfase is alleen nog het plan om een stal te bouwen. De veehouder onderbouwt door middel van vergunningen, bouwtekening, offertes en dergelijke hoe hij de gekozen maatregelen per maatlat gaat invullen. Producert beoordeeld dit “ontwerp” en bij voldoende onderbouwing ontvangt de veehouder het “ontwerpcertificaat.

Opleverfase

In de opleverfase is de stal daadwerkelijk gerealiseerd. Ter plekke zal dan beoordeeld worden of de stal overeenkomstig het ontwerp gebouwd is. Afwijkingen zijn toegestaan, maar de veehouder dient nog steeds voldoende punten op de verschillende maatlatten te behalen. Indien dit het geval is zal de veehouder ook het “stalcertificaat” ontvangen.