Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 7 – 2022

GLOBALG.A.P. gaat stoppen met het keurmerk voor de varkenshouderij
GLOBALG.A.P. heeft onlangs bekend gemaakt om te gaan stoppen met het schema voor de varkenshouderij. GLOBALG.A.P. geeft aan dat het hen niet gelukt is om een wereldwijd systeem te worden. Het is ze dus niet gelukt om andere landen geïnteresseerd te krijgen voor GLOBALG.A.P. in de varkenshouderij omdat ieder land zijn eigen kwaliteitssysteem heeft. Kort samengevat, in Nederland is het schema GLOBALG.A.P. op kleine schaal gebruikt en stoppen er steeds meer deelnemers met GLOBALG.A.P.. Terwijl men in landen zoals Duitsland, Denemarken en België nooit de meerwaarde van GLOBALG.A.P. heeft ingezien.

Ons basis kwaliteitssysteem, IKB Nederland Varkens, heeft op alle onderdelen de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Belangrijke zaken zoals dierengezondheid, dierenwelzijn, en voedselveiligheid zijn gedekt in de reglementen van IKB Nederland Varkens. De inspectie en certificering wordt door Producert uitgevoerd onder accreditatie van de norm NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065 en voldoet aan de voorwaarden van Ketenborging.

IKB Nederland biedt GLOBALG.A.P. enkel aan als aanvullende module. Dit houdt in dat u alleen geïnspecteerd wordt en kosten maakt als u de module GLOBALG.A.P. bij ons afneemt. U zit daarmee altijd zelf aan het roer, en u bepaald wat u aanvullend wil laten certificeren. Dit in tegenstelling tot IKB Varken (KIWA) waar klanten verplicht moeten deelnemen aan GLOBALG.A.P., Holland Varken enz. De deelnemers betalen daar dus aan mee, ook als ze er geen voordeel mee kunnen behalen bij de verkoop. Dat IKB Nederland Varkens met de modulaire opbouw steeds het juiste systeem is wordt nu weer aangetoond. Als u bij IKB Nederland niet meedoet aan GLOBALG.A.P. betaald u ook niet mee aan de kosten. Tot eind 2023 kunnen varkenshouders zich laten certificeren voor GLOBALG.A.P.. Wij verwachten echter dat door het bericht van GLOBALG.A.P. de afname van deelnemers in een stroomversnelling komt, en dat varkenshouders zich in 2023 niet meer laten certificeren voor GLOBALG.A.P.. Eind 2022 zal er meer duidelijkheid zijn of, en welke slachterijen, maar ook welke varkenshouders er nog verder willen met GLOBALG.A.P.. De verwachting is dat bij een afnemend aantal deelnemers de kosten voor GLOBALG.A.P. bij een inspectie vanaf volgend jaar fors toenemen.

Wat zijn de gevolgen voor Varken van Morgen?
Varken van Morgen (GG: add-on  Sustainable meat initiative) is een module van GLOBALG.A.P.. Het CBL heeft dit eerder opgezet en overgedragen aan GLOBALG.A.P.. IKB Nederland heeft besloten om de module Varken van Morgen aan te blijven bieden als aanvullende module op IKB Nederland Varkens nu GLOBALG.A.P. aangeeft te gaan stoppen. De artikelen zoals deze zijn opgenomen in Varken van Morgen zullen 1 op 1 worden overgenomen in de module Varken van Morgen van IKB Nederland. Wilt u na 31-12-2022 stoppen met GG maar verder met de module Varken van Morgen laat dit ons dan weten.

Overleg European Meat Allicance (QS)
Afgelopen week was er internationaal overleg met de schema eigenaren die een gelijkwaardigheid hebben met QS in Düsseldorf. Dit overleg met de Duitse, Deense, Belgische en Nederlandse schema eigenaren is altijd zeer zinvol en informatief. Er wordt toegelicht welke items er in een land spelen en ook hoe dit bij andere landen is geregeld. Meestal zie je dat een item vroeg of laat in ieder land speelt. Door over de oplossingen en verschillen te praten ontstaan vaak goede ideeën en discussies.

De marktsituatie is op dit moment in alle landen vergelijkbaar. De grootste zorgen zijn de oplopende kosten. In België is evenals in Nederland grote zorg over de stikstofregels voor boeren omdat ook daar regels zijn voorgesteld die grote invloed op de boerenbedrijven hebben. In Denemarken en Duitsland speelt de stikstof op dit moment niet. De regels voor het transport van varkens bij hoge temperaturen zijn in alle landen verschillend maar in alle landen is er bij een hoge temperatuur een lager aantal dieren op het transport toegestaan. Iedereen heeft ook toegelicht wat de initiatieven zijn in het gebruik van duurzame soja in de varkenshouderij. Het blijkt dat alle landen er mee bezig zijn, maar ieder op een eigen manier. De conclusie was ook dat het goed is dat niet alle landen exact op dezelfde datum een eis hebben op het gebruik van duurzame soja omdat de soja markt dit dan niet aan kan en de prijzen door het dak zouden schieten. In Duitsland loopt het Initiative Tierwohl. Een keurmerk met in hooflijn dierenwelzijn met 10% meer oppervlakte per varken. QS is niet van plan dit op te nemen in hun keurmerk, maar heeft het voorstel gedaan om deelnemers die het willen, het aan te bieden via een module. Vergelijkbaar met de module opbouw zoals IKB Nederland die ook aanbiedt voor andere keurmerken.

Boerenprotest tegen Stikstofmaatregelen
IKB Nederland en Producert steunen de protesten tegen de voorgestelde stikstofmaatregelen voor de boeren. Wij vinden het onbegrijpelijk dat door de overheid een sector tegen elkaar wordt uitgespeeld zonder naar maatregelen te kijken over de volledige breedte van de maatschappij. Om draagkracht te krijgen bij de voedselproducenten van 2022 is het nodig dat er een haalbaar toekomstplan ligt voor de boeren.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0