Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 18 – 2021

Gecertificeerde transportmiddelen Nederland (GTN)
Het transporteren van dieren gebeurt dagelijks. Dit kan op meerdere manieren, maar ieder transportmiddel moet geschikt zijn voor de diersoort(en) die erin worden vervoerd. Dat geldt voor alle diersoorten, dus voor zowel een paard in een trailer als voor landbouwhuisdieren in een veewagen. Daarvoor heeft IKB Nederland een keurmerk ontwikkeld per diersoort voor de transportmiddelen. Hierbij wordt uw transportmiddel door een inspecteur beoordeeld en vervolgens gecertificeerd. GTN is het enige keurmerk voor transport van dieren wat door de RVA is geaccrediteerd volgens de NEN ISO 17020 norm. Hiermee worden het hoogste kwaliteitsniveau en een onafhankelijke borging aangetoond.

Wanneer u gecertificeerd bent toont u aan dat u uw dieren op een verantwoorde en veilige wijze transporteert.

Geïnteresseerd? Dan kunt u contact met ons opnemen voor het inplannen van een inspectie.

Nieuwe versie productievoorwaarden reglementen
Op 9 november 2021 heeft er weer een bijeenkomst van het College van Deskundigen plaats gevonden. Zij hebben weer over de productievoorwaarden reglementen gesproken. Vanaf 1 januari 2022 zullen de nieuwe versies van de productievoorwaarden reglementen van IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Paarden en Gecertificeerde Dierenarts Nederland in gaan. U zult binnenkort op de hoogte worden gesteld van de belangrijkste wijzigingen die zullen worden opgenomen. In de overige reglementen zullen geen wijzigingen plaats vinden.

Exportwaardige Laad- en Losplaatsen (ELL)
Heeft u als varkenshouders uw laad- en losplaats al laten certificeren? Dit kan in combinatie met uw IKB Nederland inspectie. Met dit NEN ISO 1720 en NEN ISO 17065 keurmerk toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan de hoogste hygiëne eisen voor de aan- en afvoer van uw dieren. Voor zowel binnenlandse transporten als export is het belangrijk dat ieder transport goed wordt gereinigd en ontsmet bij het verlaten van het bedrijf. De veehouder dient hiervoor de juiste voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting te hebben. Belangrijke onderdelen zijn de verharde plaat, voldoende wateropbrengst, geregistreerd ontsmettingsmiddel en bedrijfskleding. Iedereen is overtuigd dat zowel interne als externe hygiëne maatregelen erg belangrijk zijn bij het voorkomen van besmettelijke dierziektes. Indien er transportmiddelen zonder reiniging of ontsmetting op de weg komen is dit een risico voor de sector.

Wilt u ook dat uw bedrijf voldoet aan de beste eisen? Meld u dan aan voor ELL en bij de volgende IKB Nederland inspectie wordt dit meegenomen.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0