Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 7-2017

Plateaus in stallen voor Beter Leven

Afgelopen jaar hebben een aantal partijen in de varkenshouderij diverse keren overleg gehad met de stichting Beter Leven over plateaus in varkensstallen. De kern van die gesprekken bestond uit de vraag wanneer het plaatsen van een plateau aangemerkt werd als een verbouwing. Stichting Beter Leven heeft nu expliciet aan Producert aangegeven dat het plaatsen van een plateau bij vleesvarkens of gespeende biggen niet als een verbouwing wordt gezien. Dus daglicht doorlatend oppervlakte hoeft alleen te worden gerealiseerd bij nieuwbouw, en alleen bij verbouw als er ook verbouw aan de buitenmuren of het dak plaatsvindt. Dit heeft tot gevolg dat in de meeste gevallen bij het plaatsen van een plateau niet per direct hoeft te worden voldaan aan de daglichteis, maar pas in 2025. Bij bedrijven die plateaus hebben geplaatst in de bestaande stallen wordt de extra verkregen oppervlakte tijdens de eerstvolgende inspectie meegenomen voor de berekening van het aantal dierplaatsen.


De overige zaken met betrekking tot de plateaus zullen waarschijnlijk van toepassing blijven, zoals opgenomen in de conceptcriteria van het Beter Leven keurmerk. De conceptcriteria vindt u op: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/concept-criteria

Inspecteurs en boeren werken prettig samen tijdens de inspectie

De inspecteurs van Producert zijn bij de deelnemers van IKB Nederland welkom. Klanten vinden efficiënt werken tijdens de inspecties belangrijk maar snappen ook dat inspectie en certificering voorwaarden zijn voor deelname aan een keurmerk. Daardoor treffen onze inspecteurs regelmatig berichtjes aan zoals hieronder. Zo kunnen zowel de boer als de inspecteur efficiënt werken. Na de inpectieronde op de andere locatie stond de koffie al klaar en kon onze inspecteur Niels achter de login alle documenten op de website van IKB Nederland inzien. Fijn om op deze manier inspecties bij klanten te kunnen uitvoeren.


De sleutel ligt al klaar voor de inspecteur om de inspectie uit te voeren.

Ruwvoerverstrekking in groepen

Boeren weten op innovatieve manieren te voldoen aan de voorwaarde van ruwvoerverstrekking bij groepen zeugen, vleesvarkens of gespeende biggen. Hieronder ziet u een mooi voorbeeeld van een zelf ontworpen stroswing zoals dit ondermeer bij IKB Nederland Welfare Plus en Beter Leven toepasbaar is. Dagelijks bijvullen is een eis. Tevens moet het stroverbruik aangetoond kunnen worden, bij voorbeeld met aankoopbonnen.

 

Klepper voor laden van varkens en biggen

Het gebruik van een klepper bij het laden en lossen van varkens blijkt in de praktijk goed te werken. Met dit attribuut worden de varkens of biggen op een diervriendelijke en doeltreffende manier in de goede richting geleid. Tevens spaart het de rug van laders en lossers. Het is wel belangrijk dit soort materialen regelmatig goed te reinigen.

0