Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 12 – 2023

Zoogkoeien en vleesstieren met een IKB Nederland Runderen en Beter Leven Keurmerk
Zowel zoogkoeienhouders als vleesstierenhouders kunnen zich bij Producert laten certificeren. Producert verzorgt voor zowel zoogkoeien- als vleesstierenbedrijven de inspectie en certificering voor IKB Nederland Runderen en het Beter Leven keurmerk. De korte lijnen, heldere uitleg en een duidelijk inspectierapport dat achter de login beschikbaar is wordt door onze klanten als voordeel genoemd. Juist de praktische insteek van Producert is een sterk punt. Naast IKB Nederland Runderen en Beter Leven keurmerk kan Producert ook de inspectie uitvoeren voor de keten Natuurvlees Nederland.

 
 

Afleiding- en verrijkingsmaterialen bij varkens
Tijdens een IKB Nederland Varkens inspectie wordt conform het reglement gecontroleerd op afleidingsmaterialen. De NVWA controleert regelmatig op bedrijven in het kader van hokverrijking. Het hebben van hokverrijking is een doel voorschrift. Dat wil zeggen dat u vrij bent om het in te richten, maar dat wel moet voldoen aan het doel. De hokverrijking dient onder andere eetbaar, wroetbaar en afbreekbaar te zijn. In de praktijk komt het er op neer dat zowel zeugen, gespeende biggen naast geschikte afleidingsmaterialen ook iets eetbaars/wroetbaars moeten hebben. Een ruif met hooi of stro, een strokoker of twee keer per dag luzerne op de vloer bij strooien kan zorgen dat u hier aan voldoet. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kunt u dit dus zelf bepalen. Controles vinden plaats op de 9 eigenschappen. Op www.hokverrijkingvarkens.nl kunt u toelichting vinden. Daarnaast is er een WUR brochure die achter uw portaal van IKB Nederland beschikbaar is of via www.wur.nl/nl/show/brochure-hokverrijking-voor-varkens.

 

Antibiotica registratie konijnenhouders
Voor het berekenen van de DDD dienen konijnenhouders iedere maand het aantal dieren in te voeren in het portaal. Het zorgt voor veel gemak bij de konijnenhouders. Het enige wat je moet doen is iedere maand even de dieraantallen in de diertelkaart achter de inlog in te voeren.

0