Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 4 – 2022

Een schoon en opgeruimd erf
Het erf is de aanblik van het bedrijf en geeft al vaak de indruk hoe het verder gesteld is. Natuurlijk is ieder erf anders en is in het reglement van IKB Nederland Varkens opgenomen dat: “Een erf schoon en opgeruimd moet zijn en dat de hygiëne in acht wordt genomen en er een duidelijke fysieke scheiding tussen het bedrijfsgedeelte en het niet bedrijfsgedeelte is”. Nu met het voorjaar erbij is het goed om nog eens kritisch te kijken of uw bedrijf hier aan voldoet. Liggen er geen losse materialen of rommel rond de stal of het bedrijf, zijn de hygiëne maatregelen nog steeds op orde, en is de scheiding tussen het bedrijfs- en niet bedrijfsdeel correct. Bij ieder bedrijf is het erf net iets anders georganiseerd wat geen probleem is, maar het is goed om daar zelf (of eventueel iemand anders) eens kritisch naar te kijken.

Omkleedruimte/ hygiënesluis
Voor iedere diersoort is er in het IKB Productievoorwaardenreglement een artikel opgenomen over de inrichting van de omkleedruimte/ hygiënesluis. Hierin dient minimaal een wasbak met stromend warm en koud water, zeep, een handdoek aanwezig te zijn, en er dient schone bedrijfskleding inclusief schoon schoeisel voor bezoekers aanwezig te zijn. Voor sommige diersoorten zijn er specifiekere eisen. Een bedrijfsdouche is geen verplichting maar steeds meer bedrijven kiezen hiervoor als protocol om het bedrijf te mogen betreden. Belangrijk is dat de basis aanwezig is en dat de ruimte netjes en schoon is. Naast het belang van de hygiëne op uw bedrijf werkt het ook prettig voor u zelf en ook voor de bedrijfsbezoekers op uw bedrijf.

3 jaar overschrijding DDD varkensbedrijven
Bij een relatief beperkte groep welke 3 jaar een te hoog niveau hebben voor de dierdagdosering is er sinds dit jaar een extra voorwaarde dat ze een expertteam samen moeten stellen met een externe onafhankelijk procesbegeleider. Samen met de bedrijfsadviseurs wordt 3x per jaar het bedrijf bezocht en wordt er een advies op gesteld. In het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens is deze voorwaarde ook opgenomen. Tijdens ieder volgend bezoek van dit team zullen ze dan samen met de eigenaar checken of de adviezen effect hebben gehad en wat de vervolg stappen dienen te zijn. Hiermee zet de varkenshouder op zijn bedrijf een traject in gang om ook een reductie van het antibiotica gebruik te bewerkstelligen. Voor 1 april hebben de bedrijven met de overschrijding het eerste plan al op moeten stellen, en hebben zij daarin de vervolg afspraken voor dat jaar vastgelegd.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0