Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 9 – 2017

IKB Nederland Rund gecertificeerd

IKB Nederland Rund levert soms imposante plaatjes op van dieren die klaar zijn voor de slacht. De hieronder afgebeelde IKB Nederland gecertificeerde fokstier gaat veel kilo’s kwaliteitsvlees leveren. De afnemers zijn goed tevreden over IKB Nederland. Deelnemers tonen aan dat ze voldoen aan de regelgeving op het gebied van de 1-op-1 relatie overeenkomst met de dierenarts, de bedrijfsgezondheid- en bedrijfsbehandelplannen en de registratie van medicijnen in de aangewezen databank. Ook de IKB Nederland Rund Scharrel certificering voeren wij uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

GlobalGAP risicobeoordeling en selfassessment.

Afgelopen week heeft Producert samen met GlobalGAP enkele audits uitgevoerd op varkensbedrijven. Hierbij is door GlobalGAP bekeken of alle onderdelen op een gelijkwaardige manier beoordeeld worden door IKB Nederland en GlobalGAP. In het reglement van IKB Nederland is geen jaarlijkse risicobeoordeling van het bedrijf opgenomen. GlobalGAP zou dit wel graag zien. Daarnaast stelt GlobalGAP dat de deelnemer jaarlijks een selfassessment moet uitvoeren. Dat wil zeggen dat hij zelf al een beoordeling van zijn bedrijf doet en per artikel vastlegt dat wordt voldaan aan IKB en GlobalGAP. Vindt de deelnemer zelf een afwijking dan legt hij dit vast in een document evenals de manier waarop hij dit heeft opgelost. Mogelijk ligt hier ook een taak voor de afnemers die GlobalGAP als voorwaarde stellen. IKB Nederland zal met een model komen hoe een selfassessment opgesteld kan worden.

Opgeruimd erf en dito stallen voor IKB Nederland, QS en GlobalGAP certificering.

Een van de onderdelen van IKB Nederland is dat op het erf en in de stallen alles opgeruimd en netjes is. Keurmerken zoals QS en GlobalGAP hechten hier ook grote waarde aan. Op zich is dit een goede zaak. Een hygiënesluis of omkleedruimte die als opslag wordt gebruikt past niet binnen de hygiëneprotocollen. Ook rommel of bouwmateriaal rond de stal trekt ongedierte aan. Netheid en opruimen zijn zaken die vaak gepaard gaan met bedrijfsblindheid. Het is goed om voor de audit eens kritisch naar de situatie op uw eigen bedrijf te kijken. Bij de audits voor onder andere GlobalGAP zullen de inspecteurs extra aandacht besteden aan de hygiëne in en rond de stal.

IKB Nederland Facebook en LinkedIn

U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

0