Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 6 – 2017

Verdoofd castreren, pijnbestrijding, of beide in QS?                                                      

Per 1-1-2019 geldt in Duitsland een verbod op het onverdoofd castreren van beerbiggen. Hoe de Duitsers daarmee in de praktijk zullen omgaan is nog niet duidelijk, hoewel men wel volop zoekt naar een oplossing. In Duitsland is men méér voorstander van pijnbestrijding bij het castreren dan van het verdoofd castreren zoals we dat in Nederland kennen. Op het gebied van pijnbestrijding zijn enkele middelen beschikbaar. Tot op heden ziet met in Duitsland verdoofd castreren met behulp van CO₂ niet zitten. In Duitsland mag alleen de dierenarts het verdoofd castreren uitvoeren. Hoe QS dit in de toekomst gaat oppakken is nog niet duidelijk. De ervaringen die in Nederland zijn opgedaan met het verdoofd castreren zijn vanuit IKB Nederland met QS gedeeld. IKB Nederland gecertificeerde bedrijven kunnen zich laten certificeren voor de module verdoofd castreren. Wanneer er voor QS wijzigingen komen op het gebied van verdoofd castreren dan zal dit door IKB Nederland tijdig aan u worden gemeld.

Sluitende een-op-een-overeenkomst veehouder en dierenarts

Veehouders die deelnemen aan IKB Nederland dienen een digitaal geregistreerde een-op-een-overeenkomst met een dierenarts te hebben. Moderne veehouders en dierenartsen worden steeds actiever om achter de login van IKB Nederland zaken tegen regelen. Het geeft hen veel werkgemak omdat alles centraal achter deze login zit. Of u nu dierenarts bent of veehouder, u kunt uw relatie digitaal uitnodigen en bevestigen, maar eventueel ook de een-op-een-overeenkomst beëindigen. Alles geïntegreerd in één datasysteem. Dit werkt voor u zoveel gemakkelijker omdat IKB Nederland alle producten voor zowel veehouder als dierenarts beschikbaar heeft. IKB Nederland beheert in DGBase de data van de IKB Nederland gecertificeerde bedrijven, de bloedmonitoring, de I&R voor de varkenshouders en de antibioticaregistratie door de gecertificeerde dierenartsen.
Alles in één pakket.


Met deze tool heeft u geen papier of scans meer nodig voor de registratie van de 1-op1 relaties achter uw login van IKB Nederland.

I&R registratie hobbydierhouders

Regelmatig melden houders van hobbydieren verplaatsingen van een big of varken. Ook regelmatig willen ze de geboorte melden in de databank alhoewel dat niet hoeft.Bij varkenshouders leeft het idee dat de hobbydierhouders niet altijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van I&R. Hebt u een buurman of kennis die varkens houdt, en denkt u dat hij niet aan de I&R-regels voldoet, ga dan even met de desbetreffende persoon in gesprek. Als u uitlegt wat uw gezamenlijke belangen zijn dan willen de meeste hobbydierhouders graag hun dieren registreren. IKB Nederland helpt ook deze varkenshouders en legt hen uit hoe de registratie gedaan moet worden. Achter uw login in de handleiding I&R staat ook voor de hobbydierhouder uitgebreide informatie.

0